Description: Description: Description: 444

BẢNG BÁO GIÁ

Người gửi

Quốc Linh

Kính gửi:

Quý công ty

Chức vụ

Phòng kinh doanh

Địa chỉ

 

Điện thoại

04-629 48 113

Người nhận

 

Mobile

0987 598 897

Điện thoại

 

Fax

 

Email

linhdq@asieuthi.vn

Mobile

 

Email

 

Thái Hoàng tự hào nhà phân phối chính thức các sản phẩm Máy văn phòng chất lượng cao tại ViệtNam, rất hân hạnh được gửi tới Bảng Báo giá theo yêu cầu của quý khách:

STT

Thông tin sản phẩm

Bảo hành

Giá

1

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

0VND

2

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,000,000VND

3

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

10,350,000VND

4

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,050,000VND

5

12 tháng tại hãng

10,500,000VND

6

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

10,500,000VND

7

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

10,800,000VND

8

12 tháng tại hãng

10,950,000VND

9

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,100,000VND

10

36 Tháng tại Hãng

11,256,000VND

11

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,150,000VND

12

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,150,000VND

13

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,150,000VND

14

12 tháng tại hãng

11,550,000VND

15

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,200,000VND

16

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,200,000VND

17

12 tháng tại hãng

12,250,000VND

18

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,250,000VND

19

12 tháng tại hãng

12,500,000VND

20

36 Tháng tại Hãng

12,978,000VND

21

12 tháng tại hãng

13,350,000VND

22

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,350,000VND

23

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,350,000VND

24

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,350,000VND

25

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,350,000VND

26

12 tháng tại hãng

13,650,000VND

27

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,400,000VND

28

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,450,000VND

29

24 tháng tại hãng

1,450,000VND

30

12 tháng tại hãng

14,500,000VND

31

12 tháng tại hãng

14,750,000VND

32

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,500,000VND

33

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,500,000VND

34

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,550,000VND

35

24 tháng tại hãng

1,550,000VND

36

12 tháng tại hãng

15,750,000VND

37

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,600,000VND

38

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

16,250,000VND

39

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,650,000VND

40

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,650,000VND

41

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

17,250,000VND

42

12 tháng tại hãng

17,300,000VND

43

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,750,000VND

44

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,750,000VND

45

12 tháng tại hãng

1,760,000VND

46

12 tháng tại hãng

17,750,000VND

47

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,800,000VND

48

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,800,000VND

49

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,800,000VND

50

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,850,000VND

51

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,850,000VND

52

36 Tháng tại Hãng

18,669,000VND

53

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,950,000VND

54

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,950,000VND

55

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,020,000VND

56

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,020,000VND

57

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,050,000VND

58

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,050,000VND

59

24 tháng tại hãng

2,100,000VND

60

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,100,000VND

61

12 tháng tại hãng

21,250,000VND

62

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,150,000VND

63

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,150,000VND

64

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,150,000VND

65

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,150,000VND

66

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,150,000VND

67

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,200,000VND

68

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,250,000VND

69

24 tháng tại hãng

2,250,000VND

70

12 tháng tại hãng

2,250,000VND

71

12 tháng tại hãng

22,500,000VND

72

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,350,000VND

73

24 tháng tại hãng

2,350,000VND

74

12 tháng tại hãng

2,350,000VND

75

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,350,000VND

76

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,350,000VND

77

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,400,000VND

78

12 tháng tại hãng

2,415,000VND

79

12 tháng tại hãng

2,415,000VND

80

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,450,000VND

81

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,450,000VND

82

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,450,000VND

83

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,450,000VND

84

12 tháng tại hãng

2,490,000VND

85

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,500,000VND

86

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,500,000VND

87

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,500,000VND

88

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,550,000VND

89

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,550,000VND

90

24 tháng tại hãng

2,600,000VND

91

12 tháng tại hãng

2,650,000VND

92

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,690,000VND

93

24 tháng tại hãng

2,700,000VND

94

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,700,000VND

95

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,750,000VND

96

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,750,000VND

97

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,750,000VND

98

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,750,000VND

99

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,750,000VND

100

6 tháng

290,000VND

101

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,900,000VND

102

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,950,000VND

103

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,950,000VND

104

12 tháng tại hãng

2,950,000VND

105

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,050,000VND

106

12 tháng tại hãng

3,050,000VND

107

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,050,000VND

108

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,050,000VND

109

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,100,000VND

110

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,100,000VND

111

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,150,000VND

112

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,150,000VND

113

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,150,000VND

114

12 tháng tại hãng

3,150,000VND

115

12 tháng tại hãng

3,150,000VND

116

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,150,000VND

117

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,150,000VND

118

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,150,000VND

119

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,150,000VND

120

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,150,000VND

121

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,200,000VND

122

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,250,000VND

123

12 tháng tại hãng

3,250,000VND

124

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,250,000VND

125

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,250,000VND

126

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,250,000VND

127

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,250,000VND

128

24 tháng tại hãng

3,300,000VND

129

12 tháng tại hãng

3,350,000VND

130

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,350,000VND

131

24 tháng tại hãng

3,450,000VND

132

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,450,000VND

133

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,450,000VND

134

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,450,000VND

135

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,450,000VND

136

6 tháng

350,000VND

137

6 tháng

350,000VND

138

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,500,000VND

139

36 Tháng tại Hãng

35,170,000VND

140

24 tháng tại hãng

3,550,000VND

141

12 tháng tại hãng

3,550,000VND

142

12 tháng tại hãng

3,550,000VND

143

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,550,000VND

144

6 tháng

360,000VND

145

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,600,000VND

146

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,650,000VND

147

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,650,000VND

148

24 tháng tại hãng

3,750,000VND

149

24 tháng tại hãng

3,750,000VND

150

12 tháng tại hãng

3,750,000VND

151

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,750,000VND

152

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,750,000VND

153

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,750,000VND

154

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,750,000VND

155

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,850,000VND

156

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,850,000VND

157

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,850,000VND

158

6 tháng

390,000VND

159

6 tháng

390,000VND

160

12 tháng tại hãng

3,900,000VND

161

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,900,000VND

162

24 tháng tại hãng

3,950,000VND

163

1 tháng

3,950,000VND

164

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,950,000VND

165

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,950,000VND

166

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,950,000VND

167

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,950,000VND

168

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

4,050,000VND

169

24 tháng tại hãng

4,150,000VND

170

24 tháng tại hãng

4,150,000VND

171

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

4,150,000VND

172

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

4,200,000VND

173

24 tháng tại hãng

4,250,000VND

174

1 tháng

4,250,000VND

175

12 tháng tại hãng

4,250,000VND

176

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

4,250,000VND

177

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

4,250,000VND

178

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

4,250,000VND

179

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

4,250,000VND

180

12 tháng tại hãng

4,300,000VND

181

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

4,300,000VND

182

36 Tháng

4,305,000VND

183

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

4,350,000VND

184

24 tháng tại hãng

4,350,000VND

185

12 tháng tại hãng

4,350,000VND

186

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

4,350,000VND

187

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

4,350,000VND

188

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

4,350,000VND

189

24 tháng tại hãng

4,368,000VND

190

36 Tháng tại Hãng

44,023,000VND

191

12 tháng tại hãng

4,450,000VND

192

12 tháng tại hãng

4,450,000VND

193

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

4,450,000VND

194

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

4,450,000VND

195

12 tháng tại hãng

4,500,000VND

196

24 tháng tại hãng

4,550,000VND

197

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

4,550,000VND

198

24 tháng tại hãng

4,600,000VND

199

24 tháng tại hãng

4,600,000VND

200

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

4,650,000VND

201

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

4,650,000VND

202

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

4,700,000VND

203

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

4,750,000VND

204

12 tháng tại hãng

4,750,000VND

205

12 tháng tại hãng

4,750,000VND

206

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

4,750,000VND

207

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

4,800,000VND

208

12 tháng tại hãng

4,850,000VND

209

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

4,850,000VND

210

36 Tháng tại Hãng

4,872,000VND

211

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

4,950,000VND

212

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

4,950,000VND

213

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

4,950,000VND

214

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

4,950,000VND

215

24 tháng tại hãng

4,995,000VND

216

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

5,050,000VND

217

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

5,050,000VND

218

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

5,050,000VND

219

12 tháng tại hãng

5,082,000VND

220

12 tháng tại hãng

5,100,000VND

221

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

5,100,000VND

222

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

5,250,000VND

223

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

5,250,000VND

224

12 tháng tại hãng

5,250,000VND

225

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

5,250,000VND

226

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

5,250,000VND

227

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

5,250,000VND

228

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

5,300,000VND

229

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

5,350,000VND

230

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

5,450,000VND

231

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

5,450,000VND

232

12 tháng tại hãng

5,450,000VND

233

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

5,450,000VND

234

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

5,450,000VND

235

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

5,500,000VND

236

12 tháng tại hãng

5,500,000VND

237

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

5,550,000VND

238

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

5,550,000VND

239

24 tháng tại hãng

5,600,000VND

240

24 tháng tại hãng

5,600,000VND

241

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

5,610,000VND

242

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

5,650,000VND

243

24 tháng tại hãng

5,650,000VND

244

12 tháng tại hãng

5,650,000VND

245

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

5,750,000VND

246

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

5,750,000VND

247

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

5,750,000VND

248

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

5,750,000VND

249

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

5,750,000VND

250

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

5,850,000VND

251

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

5,850,000VND

252

12 tháng tại hãng

5,850,000VND

253

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

5,850,000VND

254

12 tháng tại hãng

5,950,000VND

255

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

5,950,000VND

256

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

6,150,000VND

257

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

6,150,000VND

258

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

6,150,000VND

259

12 tháng tại hãng

6,250,000VND

260

12 tháng tại hãng

6,250,000VND

261

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

6,250,000VND

262

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

6,350,000VND

263

6 tháng

650,000VND

264

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

6,650,000VND

265

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

6,750,000VND

266

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

6,750,000VND

267

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

6,800,000VND

268

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

6,800,000VND

269

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

6,850,000VND

270

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

6,950,000VND

271

6 tháng

700,000VND

272

12 tháng tại hãng

7,050,000VND

273

12 tháng tại hãng

7,200,000VND

274

12 tháng tại hãng

7,250,000VND

275

12 tháng tại hãng

7,250,000VND

276

12 tháng tại hãng

7,350,000VND

277

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

7,350,000VND

278

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

7,350,000VND

279

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

750,000VND

280

12 tháng tại hãng

7,500,000VND

281

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

7,500,000VND

282

12 tháng tại hãng

7,550,000VND

283

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

7,600,000VND

284

12 tháng tại hãng

7,750,000VND

285

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

7,850,000VND

286

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

7,850,000VND

287

36 Tháng tại Hãng

7,875,000VND

288

12 tháng tại hãng

7,950,000VND

289

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

8,250,000VND

290

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

8,250,000VND

291

24 tháng tại hãng

8,290,000VND

292

12 tháng tại hãng

8,450,000VND

293

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

8,450,000VND

294

12 tháng tại hãng

8,500,000VND

295

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

8,750,000VND

296

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

8,950,000VND

297

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

900,000VND

298

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

900,000VND

299

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

9,250,000VND

300

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

9,350,000VND

301

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

950,000VND

302

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

950,000VND

303

12 tháng tại hãng

9,500,000VND

304

12 tháng tại hãng

9,500,000VND

305

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

9,900,000VND

306

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

9,900,000VND

307

12 tháng tại hãng

9,950,000VND

308

12 tháng tại hãng

9,950,000VND

309

12 tháng tại hãng

9,950,000VND

310

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

9,950,000VND

311

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

9,950,000VND

Ghi chú:   Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng(VAT).
 1. Giao hàng: Trong nội thành trong vòng2-6 tiếng trong giờ hành chính đối với các mặt hàng có sẵn , trừ trường hợp đối với hàng phải đặt hàng ngoài ra hàng hóa tới từng địa phương phụ thuộc vào thời gian vận chuyển hàng hóa từ kho hàng gần nhất tới nơi nhận hàng

. Thanh toán:

    - Tiền mặt hoặc Chuyển khoản

    - Ngay sau khi giao hàng hoặc đặt trước.... % tổng giá trị đơn hàng, thanh toán nốt.... % còn lại trong vòng.... ngày kể từ khi giao hàng.

- Đơn vị thụ hưởng : Công tyTNHH Phát Triển Công Nghệ Thái Hoàng
- Tài khoản VND: 102010000672759 Tại Ngân hàng công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội.

. Điều kiện bảo hành : Bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Xác nhận đặt hàng Trân trọng

( tên, đóng dấu)