Description: Description: Description: 444

BẢNG BÁO GIÁ

Người gửi

Quốc Linh

Kính gửi:

Quý công ty

Chức vụ

Phòng kinh doanh

Địa chỉ

 

Điện thoại

04-629 48 113

Người nhận

 

Mobile

0987 598 897

Điện thoại

 

Fax

 

Email

linhdq@asieuthi.vn

Mobile

 

Email

 

Thái Hoàng tự hào nhà phân phối chính thức các sản phẩm Máy văn phòng chất lượng cao tại ViệtNam, rất hân hạnh được gửi tới Bảng Báo giá theo yêu cầu của quý khách:

STT

Thông tin sản phẩm

Bảo hành

Giá

1

24 tháng tại hãng

0VND

2

24 tháng tại hãng

0VND

3

24 tháng tại hãng

0VND

4

24 tháng tại hãng

0VND

5

24 tháng tại hãng

0VND

6

24 tháng tại hãng

0VND

7

24 tháng tại hãng

0VND

8

24 tháng tại hãng

0VND

9

24 tháng tại hãng

0VND

10

24 tháng tại hãng

0VND

11

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

0VND

12

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

0VND

13

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

0VND

14

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

0VND

15

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

0VND

16

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

0VND

17

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

0VND

18

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

0VND

19

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

0VND

20

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

0VND

21

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

0VND

22

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

0VND

23

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

0VND

24

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

0VND

25

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

0VND

26

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

102,000VND

27

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

10,236VND

28

15 Tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

10,285,000VND

29

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,030,000VND

30

15 Tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

10,420,000VND

31

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,050,000VND

32

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,050,000VND

33

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,060,000VND

34

15 Tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

108,112,000VND

35

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,118,000VND

36

24 tháng tại hãng

1,150,000VND

37

24 tháng tại hãng

1,150,000VND

38

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,150,000VND

39

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,150,000VND

40

24 tháng tại hãng

1,160,000VND

41

15 Tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

116,388,000VND

42

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,200,000VND

43

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,200,000VND

44

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,200,000VND

45

15 Tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

124,477,000VND

46

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,250,000VND

47

24 tháng tại hãng

1,250,000VND

48

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,250,000VND

49

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,250,000VND

50

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,250,000VND

51

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,250,000VND

52

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,250,000VND

53

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

12,584,000VND

54

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,280,000VND

55

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,320,000VND

56

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,320,000VND

57

24 tháng tại hãng

1,320,000VND

58

15 Tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

132,696,000VND

59

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,350,000VND

60

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,350,000VND

61

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,350,000VND

62

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,350,000VND

63

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,350,000VND

64

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,350,000VND

65

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,380,000VND

66

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,385,000VND

67

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

14,189,000VND

68

24 tháng tại hãng

1,420,000VND

69

24 tháng tại hãng

1,420,000VND

70

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,420,000VND

71

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,425,000VND

72

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,425,000VND

73

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

14,355,000VND

74

24 tháng tại hãng

1,450,000VND

75

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,450,000VND

76

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,450,000VND

77

24 tháng tại hãng

1,480,000VND

78

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,480,000VND

79

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,480,000VND

80

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,485USD

81

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,495USD

82

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,500,000VND

83

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

15,178,000VND

84

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,520,000VND

85

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,520,000VND

86

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,520,000VND

87

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,520,000VND

88

24 tháng tại hãng

1,530,000VND

89

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

15,388,000VND

90

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

15,450,000VND

91

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,550,000VND

92

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,550,000VND

93

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,550,000VND

94

12 tháng tại hãng

1,550,000VND

95

24 tháng tại hãng

1,550,000VND

96

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,550,000VND

97

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,550,000VND

98

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,550,000VND

99

24 tháng tại hãng

1,560,000VND

100

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

15,775,000VND

101

24 tháng tại hãng

1,580,000VND

102

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,580,000VND

103

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,612,000VND

104

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,620USD

105

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,620,000VND

106

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,630,000VND

107

24 tháng tại hãng

1,640,000VND

108

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,650,000VND

109

24 tháng tại hãng

1,650,000VND

110

24 tháng tại hãng

1,650,000VND

111

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,650,000VND

112

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

16,540,000VND

113

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,700,000VND

114

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,710USD

115

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,720USD

116

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,730,000VND

117

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,730,000VND

118

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,750,000VND

119

24 tháng tại hãng

1,750,000VND

120

24 tháng tại hãng

1,750,000VND

121

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,750,000VND

122

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,750,000VND

123

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,765USD

124

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

17,792USD

125

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,780,000VND

126

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

17,994,000VND

127

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

18,180,000VND

128

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,820,000VND

129

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,820,000VND

130

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,820,000VND

131

15 Tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

183,178,000VND

132

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,840,000VND

133

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,840,000VND

134

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,840,000VND

135

24 tháng tại hãng

1,850,000VND

136

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

18,548,000VND

137

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,860,000VND

138

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,860,000VND

139

24 tháng tại hãng

1,890,000VND

140

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,890,000VND

141

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,900,000VND

142

12 tháng tại hãng

1,920,000VND

143

24 tháng tại hãng

1,920,000VND

144

12 tháng tại hãng

1,920,000VND

145

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,935USD

146

24 tháng tại hãng

1,950,000VND

147

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,950,000VND

148

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,980,000VND

149

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,995,000VND

150

24 tháng tại hãng

2,000,000VND

151

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,050,000VND

152

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,050,000VND

153

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,050,000VND

154

24 tháng tại hãng

2,055,000VND

155

24 tháng tại hãng

2,055,000VND

156

36 Tháng tại Hãng

2,090,000VND

157

24 tháng tại hãng

2,090,000VND

158

15 Tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

20,975,000VND

159

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

210,000VND

160

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,100,000VND

161

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,100,000VND

162

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,100,000VND

163

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

21,033,000VND

164

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,136,000VND

165

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

21,420,000VND

166

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,145,000VND

167

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,145,000VND

168

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,145,000VND

169

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,145,000VND

170

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,145,000VND

171

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,145,000VND

172

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,150USD

173

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,150,000VND

174

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,150,000VND

175

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,150,000VND

176

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,150,000VND

177

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

21,750,000VND

178

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,185,000VND

179

1 tháng

220,000VND

180

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,200,000VND

181

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,200,000VND

182

1 tháng

2,200,000VND

183

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,200,000VND

184

24 tháng tại hãng

2,210,000VND

185

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,235,000VND

186

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

22,350,000VND

187

36 Tháng tại Hãng

2,245,000VND

188

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,250,000VND

189

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,250,000VND

190

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,250,000VND

191

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,250,000VND

192

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,250,000VND

193

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,250,000VND

194

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,250,000VND

195

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,250,000VND

196

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,250,000VND

197

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,250,000VND

198

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,250,000VND

199

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,250,000VND

200

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,250,000VND

201

1 tháng

2,250,000VND

202

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,250,000VND

203

24 tháng tại hãng

2,260,000VND

204

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,300,000VND

205

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,300,000VND

206

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,300,000VND

207

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,300,000VND

208

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,300,000VND

209

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,300,000VND

210

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,320,000VND

211

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,330,000VND

212

1 tháng

2,350,000VND

213

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,350,000VND

214

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,375,000VND

215

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,400,000VND

216

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,400,000VND

217

24 tháng tại hãng

2,440,000VND

218

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,444USD

219

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,450,000VND

220

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,450,000VND

221

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,450,000VND

222

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,450,000VND

223

24 tháng tại hãng

2,460,000VND

224

15 Tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

24,795,000VND

225

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,550,000VND

226

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,550,000VND

227

24 tháng tại hãng

2,580,000VND

228

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,580,000VND

229

15 Tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

26,276,000VND

230

24 tháng tại hãng

2,720,000VND

231

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,720,000VND

232

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,720,000VND

233

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,740,000VND

234

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,750,000VND

235

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,770,000VND

236

15 Tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

27,736,000VND

237

36 Tháng tại Hãng

2,780,000VND

238

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,820,000VND

239

24 tháng tại hãng

2,850,000VND

240

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,865,000VND

241

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

296,000VND

242

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,020,000VND

243

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,095,000VND

244

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,101VND

245

15 Tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

31,785,000VND

246

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,185,000VND

247

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,276USD

248

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,320,000VND

249

15 Tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

33,286,000VND

250

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

33,472,000VND

251

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,350,000VND

252

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,420,000VND

253

15 Tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

34,792,000VND

254

36 Tháng tại Hãng

3,490,000VND

255

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,500,000VND

256

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,540,000VND

257

15 Tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

357,022,000VND

258

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,625,000VND

259

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

36,612,000VND

260

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

36,655,000VND

261

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,670,000VND

262

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,680,000VND

263

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,690,000VND

264

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

370,000VND

265

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,715,000VND

266

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,720,000VND

267

15 Tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

373,255,000VND

268

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,765,000VND

269

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,790,000VND

270

1 tháng

380,000VND

271

1 tháng

380,000VND

272

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,820,000VND

273

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,820,000VND

274

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,840,000VND

275

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,870,000VND

276

15 Tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

38,720,000VND

277

15 Tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

38,755,000VND

278

15 Tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

389,480,000VND

279

15 Tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,995,000VND

280

15 Tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

40,134,000VND

281

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

410,000VND

282

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

410,000VND

283

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

4,100,000VND

284

15 Tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

41,389,000VND

285

15 Tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

43,198,000VND

286

15 Tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

4,345,000VND

287

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

4,350,000VND

288

15 Tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

445,200,000VND

289

15 Tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

44,728,000VND

290

15 Tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

45,170,000VND

291

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

460,000VND

292

15 Tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

46,044,000VND

293

15 Tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

461,990,000VND

294

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

46,308,000VND

295

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

4,650,000VND

296

24 tháng tại hãng

4,780,000VND

297

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

4,850,000VND

298

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

4,885,000VND

299

15 Tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

49,472,000VND

300

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

49,892,000VND

301

6 tháng

505,000VND

302

15 Tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

50,789,000VND

303

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

51,014,000VND

304

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

520,000VND

305

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

5,220,000VND

306

15 Tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

52,311,000VND

307

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

52,405,000VND

308

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

5,400,000VND

309

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

55,622,000VND

310

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

5,580,000VND

311

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

55,890,000VND

312

24 tháng tại hãng

5,680,000VND

313

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

5,695,000VND

314

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

5,695,000VND

315

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

57,296,000VND

316

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

5,750,000VND

317

1 tháng

5,750,000VND

318

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

5,750,000VND

319

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

5,750,000VND

320

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

5,850,000VND

321

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

590,000VND

322

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

5,920,000VND

323

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

59,971,000VND

324

12 tháng tại hãng

600,000VND

325

12 tháng tại hãng

600,000VND

326

12 tháng tại hãng

600,000VND

327

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

6,185,000VND

328

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

6,270,000VND

329

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

6,356VND

330

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

645,000VND

331

12 tháng tại hãng

650,000VND

332

12 tháng tại hãng

650,000VND

333

15 Tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

6,540,000VND

334

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

655,000VND

335

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

6,650,000VND

336

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

6,725,000VND

337

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

6,841USD

338

15 Tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

6,995,000VND

339

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

7,035,000VND

340

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

708,000VND

341

15 Tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

7,225,000VND

342

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

725,000VND

343

15 Tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

7,258,000VND

344

15 Tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

7,545,000VND

345

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

7,620,000VND

346

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

7,640,000VND

347

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

7,645,000VND

348

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

7,685,000VND

349

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

790,000VND

350

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

800,000VND

351

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

802,000VND

352

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

845,000VND

353

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

845,000VND

354

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

8,746,000VND

355

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

890,000VND

356

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

890,000VND

357

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

9,150,000VND

358

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

940,000VND

359

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

940,000VND

360

12 tháng tại hãng

950,000VND

361

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

950,000VND

362

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

9,751USD

363

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

980,000VND

364

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

9,850,000VND

Ghi chú:   Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng(VAT).
 1. Giao hàng: Trong nội thành trong vòng2-6 tiếng trong giờ hành chính đối với các mặt hàng có sẵn , trừ trường hợp đối với hàng phải đặt hàng ngoài ra hàng hóa tới từng địa phương phụ thuộc vào thời gian vận chuyển hàng hóa từ kho hàng gần nhất tới nơi nhận hàng

. Thanh toán:

    - Tiền mặt hoặc Chuyển khoản

    - Ngay sau khi giao hàng hoặc đặt trước.... % tổng giá trị đơn hàng, thanh toán nốt.... % còn lại trong vòng.... ngày kể từ khi giao hàng.

- Đơn vị thụ hưởng : Công tyTNHH Phát Triển Công Nghệ Thái Hoàng
- Tài khoản VND: 102010000672759 Tại Ngân hàng công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội.

. Điều kiện bảo hành : Bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Xác nhận đặt hàng Trân trọng

( tên, đóng dấu)