Description: Description: Description: 444

BẢNG BÁO GIÁ

Người gửi

Quốc Linh

Kính gửi:

Quý công ty

Chức vụ

Phòng kinh doanh

Địa chỉ

 

Điện thoại

04-629 48 113

Người nhận

 

Mobile

0987 598 897

Điện thoại

 

Fax

 

Email

linhdq@asieuthi.vn

Mobile

 

Email

 

Thái Hoàng tự hào nhà phân phối chính thức các sản phẩm Máy văn phòng chất lượng cao tại ViệtNam, rất hân hạnh được gửi tới Bảng Báo giá theo yêu cầu của quý khách:

STT

Thông tin sản phẩm

Bảo hành

Giá

1

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

0VND

2

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

0VND

3

12 tháng tại hãng

10,030,000VND

4

12 tháng tại hãng

10,070,000VND

5

12 tháng tại hãng

10,112,000VND

6

12 tháng tại hãng

10,235,000VND

7

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

10,320,000VND

8

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

10,350,000VND

9

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

10,680,000VND

10

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,075,000VND

11

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,080,000VND

12

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

10,896,000VND

13

18 Tháng

1,090,000VND

14

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,120,000VND

15

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,150,000VND

16

12 tháng tại hãng

11,530,000VND

17

12 tháng tại hãng

11,886,000VND

18

12 tháng tại hãng

12,202,000VND

19

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,250,000VND

20

12 tháng tại hãng

12,630,000VND

21

12 tháng tại hãng

12,730,000VND

22

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,299,000VND

23

18 Tháng tại hãng

1,299,000VND

24

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,300,000VND

25

12 tháng tại hãng

1,305,000VND

26

12 tháng tại hãng

13,235,000VND

27

12 tháng tại hãng

13,306,000VND

28

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,350,000VND

29

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,402,000VND

30

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,430,000VND

31

12 tháng tại hãng

14,305,000VND

32

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,445,000VND

33

12 tháng tại hãng

14,505,000VND

34

12 tháng tại hãng

14,700,000VND

35

12 tháng tại hãng

14,715,000VND

36

18 Tháng tại hãng

14,850,000VND

37

12 tháng tại hãng

1,490,000VND

38

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,499,000VND

39

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,499,000VND

40

12 tháng tại hãng

1,540,000VND

41

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

15,500,000VND

42

12 tháng tại hãng

15,655,000VND

43

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,575,000VND

44

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,610,000VND

45

12 tháng tại hãng

16,480,000VND

46

12 tháng tại hãng

16,942,000VND

47

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,699,000VND

48

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,710,000VND

49

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,710,000VND

50

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,730,000VND

51

12 tháng tại hãng

17,980,000VND

52

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,815,000VND

53

12 tháng tại hãng

1,840,000VND

54

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,850,000VND

55

12 tháng tại hãng

18,530,000VND

56

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,950,000VND

57

18 Tháng tại hãng

20,600,000VND

58

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,130,000VND

59

1 tháng

2,150,000VND

60

18 Tháng tại hãng

21,600,000VND

61

12 tháng tại hãng

2,165,000VND

62

12 tháng tại hãng

2,180,000VND

63

18 Tháng

21,900,000VND

64

12 tháng tại hãng

2,200,000VND

65

12 tháng tại hãng

22,000,000VND

66

12 tháng tại hãng

2,205,000VND

67

12 tháng tại hãng

2,220,000VND

68

12 tháng tại hãng

22,234,000VND

69

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,250,000VND

70

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,250,000VND

71

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,340,000VND

72

12 tháng tại hãng

24,533,000VND

73

12 tháng tại hãng

2,461,000VND

74

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

24,800,000VND

75

12 tháng tại hãng

2,490,000VND

76

12 tháng tại hãng

2,490,000VND

77

12 tháng tại hãng

2,500,000VND

78

12 tháng tại hãng

2,500,000VND

79

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,500,000VND

80

18 Tháng

2,510,000VND

81

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

25,168,000VND

82

12 tháng tại hãng

2,550,000VND

83

12 tháng tại hãng

2,600,000VND

84

18 Tháng

2,650,000VND

85

18 Tháng tại hãng

2,680,000VND

86

12 tháng tại hãng

2,690,000VND

87

18 Tháng

2,740,000VND

88

12 tháng tại hãng

27,465,000VND

89

1 tháng

2,750,000VND

90

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,799,000VND

91

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,800,000VND

92

12 tháng tại hãng

2,840,000VND

93

12 tháng tại hãng

2,840,000VND

94

12 tháng tại hãng

2,860,000VND

95

1 tháng

2,870,000VND

96

12 tháng tại hãng

2,940,000VND

97

12 tháng tại hãng

2,990,000VND

98

12 tháng tại hãng

3,065,000VND

99

12 tháng tại hãng

3,100,000VND

100

12 tháng tại hãng

3,130,000VND

101

12 tháng tại hãng

3,150,000VND

102

12 tháng tại hãng

3,150,000VND

103

18 Tháng

3,160,000VND

104

12 tháng tại hãng

3,175,000VND

105

12 tháng tại hãng

3,190,000VND

106

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,200,000VND

107

12 tháng tại hãng

3,200,000VND

108

12 tháng tại hãng

3,200,000VND

109

1 tháng

3,250,000VND

110

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,299,000VND

111

12 tháng tại hãng

3,302,000VND

112

12 tháng tại hãng

33,955,000VND

113

12 tháng tại hãng

3,400,000VND

114

18 Tháng

3,400,000VND

115

12 tháng tại hãng

3,430,000VND

116

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,470,000VND

117

12 tháng tại hãng

3,490,000VND

118

12 tháng tại hãng

3,490,000VND

119

18 Tháng

3,540,000VND

120

12 tháng tại hãng

3,600,000VND

121

18 Tháng

3,600,000VND

122

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,625,000VND

123

12 tháng tại hãng

3,690,000VND

124

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,692,000VND

125

12 tháng tại hãng

3,746,000VND

126

12 tháng tại hãng

3,749,000VND

127

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,800,000VND

128

12 tháng tại hãng

3,800,000VND

129

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,880,000VND

130

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,899,000VND

131

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,950,000VND

132

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,980,000VND

133

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

4,000,000VND

134

12 tháng tại hãng

4,001,000VND

135

12 tháng tại hãng

4,040,000VND

136

12 tháng tại hãng

4,082,000VND

137

12 tháng tại hãng

4,100,000VND

138

12 tháng tại hãng

41,194,000VND

139

12 tháng tại hãng

4,150,000VND

140

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

4,175,000VND

141

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

4,180,000VND

142

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

4,185,000VND

143

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

41,900,000VND

144

12 tháng tại hãng

4,200,000VND

145

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

4,212,000VND

146

12 tháng tại hãng

4,250,000VND

147

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

4,280,000VND

148

12 tháng tại hãng

4,300,000VND

149

12 tháng tại hãng

4,380,000VND

150

12 tháng tại hãng

4,450,000VND

151

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

4,480,000VND

152

12 tháng tại hãng

4,500,000VND

153

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

4,650,000VND

154

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

4,690,000VND

155

12 tháng tại hãng

4,699,000VND

156

12 tháng tại hãng

4,750,000VND

157

18 Tháng

47,690,000VND

158

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

4,870,000VND

159

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

48,950,000VND

160

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

4,899,000VND

161

12 tháng tại hãng

4,900,000VND

162

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

4,910,000VND

163

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

4,988,000VND

164

12 tháng tại hãng

5,100,000VND

165

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

5,135,000VND

166

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

5,150,000VND

167

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

5,230,000VND

168

12 tháng tại hãng

5,250,000VND

169

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

5,350,000VND

170

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

5,350,000VND

171

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

5,399,000VND

172

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

5,400,000VND

173

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

5,420,000VND

174

12 tháng tại hãng

5,430,000VND

175

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

5,455,000VND

176

1 tháng

5,459,000VND

177

12 tháng tại hãng

5,465,000VND

178

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

5,510,000VND

179

12 tháng tại hãng

5,610,000VND

180

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

5,640,000VND

181

12 tháng tại hãng

5,670,000VND

182

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

5,700,000VND

183

12 tháng tại hãng

5,770,000VND

184

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

5,870,000VND

185

12 tháng tại hãng

5,900,000VND

186

12 tháng tại hãng

5,910,000VND

187

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

5,910,000VND

188

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

6,010,000VND

189

12 tháng tại hãng

6,018,000VND

190

12 tháng tại hãng

6,050,000VND

191

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

6,050,000VND

192

12 tháng tại hãng

6,306,000VND

193

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

6,390,000VND

194

12 tháng tại hãng

6,415,000VND

195

12 tháng tại hãng

6,546,000VND

196

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

6,680,000VND

197

12 tháng tại hãng

6,740,000VND

198

12 tháng tại hãng

6,770,000VND

199

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

6,790,000VND

200

12 tháng tại hãng

6,802,000VND

201

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

6,810,000VND

202

12 tháng tại hãng

6,899,000VND

203

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

6,990,000VND

204

12 tháng tại hãng

6,995,000VND

205

12 tháng tại hãng

6,995,000VND

206

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

7,205,000VND

207

12 tháng tại hãng

7,220,000VND

208

12 tháng tại hãng

72,436,000VND

209

12 tháng tại hãng

7,272,000VND

210

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

7,390,000VND

211

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

7,399,000VND

212

12 tháng tại hãng

7,502,000VND

213

18 Tháng tại hãng

7,550,000VND

214

12 tháng tại hãng

7,606,000VND

215

12 tháng tại hãng

7,700,000VND

216

12 tháng tại hãng

7,760,000VND

217

12 tháng tại hãng

7,900,000VND

218

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

7,915,000VND

219

12 tháng tại hãng

7,935,000VND

220

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

7,965,000VND

221

12 tháng tại hãng

8,022,000VND

222

12 tháng tại hãng

8,155,000VND

223

12 tháng tại hãng

8,600,000VND

224

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

8,900,000VND

225

12 tháng tại hãng

9,204,000VND

226

12 tháng tại hãng

9,425,000VND

227

18 Tháng tại hãng

9,450,000VND

228

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

998,000VND

Ghi chú:   Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng(VAT).
 1. Giao hàng: Trong nội thành trong vòng2-6 tiếng trong giờ hành chính đối với các mặt hàng có sẵn , trừ trường hợp đối với hàng phải đặt hàng ngoài ra hàng hóa tới từng địa phương phụ thuộc vào thời gian vận chuyển hàng hóa từ kho hàng gần nhất tới nơi nhận hàng

. Thanh toán:

    - Tiền mặt hoặc Chuyển khoản

    - Ngay sau khi giao hàng hoặc đặt trước.... % tổng giá trị đơn hàng, thanh toán nốt.... % còn lại trong vòng.... ngày kể từ khi giao hàng.

- Đơn vị thụ hưởng : Công tyTNHH Phát Triển Công Nghệ Thái Hoàng
- Tài khoản VND: 102010000672759 Tại Ngân hàng công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội.

. Điều kiện bảo hành : Bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Xác nhận đặt hàng Trân trọng

( tên, đóng dấu)