Description: Description: Description: 444

BẢNG BÁO GIÁ

Người gửi

Quốc Linh

Kính gửi:

Quý công ty

Chức vụ

Phòng kinh doanh

Địa chỉ

 

Điện thoại

04-629 48 113

Người nhận

 

Mobile

0987 598 897

Điện thoại

 

Fax

 

Email

linhdq@asieuthi.vn

Mobile

 

Email

 

Thái Hoàng tự hào nhà phân phối chính thức các sản phẩm Máy văn phòng chất lượng cao tại ViệtNam, rất hân hạnh được gửi tới Bảng Báo giá theo yêu cầu của quý khách:

STT

Thông tin sản phẩm

Bảo hành

Giá

1

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,000,000VND

2

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,000,000VND

3

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,000,000VND

4

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,005,000VND

5

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,025,000VND

6

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,040,000VND

7

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,060,000VND

8

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,060,000VND

9

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,070,000VND

10

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,085,000VND

11

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,095,000VND

12

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,130,000VND

13

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,140,000VND

14

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,145,000VND

15

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,155,000VND

16

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,170,000VND

17

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,215,000VND

18

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,250,000VND

19

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,320,000VND

20

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,350,000VND

21

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,380,000VND

22

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,380,000VND

23

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,475,000VND

24

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,500,000VND

25

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,570,000VND

26

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,580,000VND

27

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,580,000VND

28

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,700,000VND

29

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,705,000VND

30

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,800,000VND

31

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,060,000VND

32

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,090,000VND

33

12 tháng tại hãng

2,150,000VND

34

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,180,000VND

35

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,180,000VND

36

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,255,000VND

37

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,255,000VND

38

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,320,000VND

39

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,480,000VND

40

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,510,000VND

41

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,515,000VND

42

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,570,000VND

43

12 tháng tại hãng

2,605,000VND

44

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,640,000VND

45

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,705,000VND

46

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,705,000VND

47

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,750,000VND

48

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,770,000VND

49

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,810,000VND

50

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,815,000VND

51

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,830,000VND

52

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,115,000VND

53

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,180,000VND

54

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,210,000VND

55

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,310,000VND

56

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,370,000VND

57

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,480,000VND

58

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,480,000VND

59

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,500,000VND

60

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,690,000VND

61

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,690,000VND

62

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,805,000VND

63

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,805,000VND

64

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,970,000VND

65

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

4,145,000VND

66

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

4,300,000VND

67

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

4,460,000VND

68

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

4,490,000VND

69

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

4,490,000VND

70

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

4,640,000VND

71

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

4,705,000VND

72

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

4,810,000VND

73

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

4,960,000VND

74

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

5,200,000VND

75

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

5,530,000VND

76

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

565,000VND

77

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

5,690,000VND

78

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

5,910,000VND

79

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

5,975,000VND

80

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

5,975,000VND

81

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

6,145,000VND

82

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

6,150,000VND

83

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

625,000VND

84

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

6,470,000VND

85

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

6,500,000VND

86

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

6,790,000VND

87

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

6,800,000VND

88

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

7,000,000VND

89

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

7,000,000VND

90

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

7,130,000VND

91

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

7,310,000VND

92

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

750,000VND

93

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

7,500,000VND

94

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

7,570,000VND

95

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

7,630,000VND

96

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

7,740,000VND

97

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

790,000VND

98

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

795,000VND

99

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

7,950,000VND

100

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

7,950,000VND

101

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

8,050,000VND

102

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

815,000VND

103

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

835,000VND

104

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

8,480,000VND

105

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

8,570,000VND

106

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

860,000VND

107

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

8,790,000VND

108

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

890,000VND

109

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

892,000VND

110

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

920,000VND

111

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

920,000VND

112

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

9,280,000VND

113

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

940,000VND

114

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

940,000VND

115

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

9,660,000VND

116

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

975,000VND

117

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

975,000VND

118

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

985,000VND

Ghi chú:   Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng(VAT).
 1. Giao hàng: Trong nội thành trong vòng2-6 tiếng trong giờ hành chính đối với các mặt hàng có sẵn , trừ trường hợp đối với hàng phải đặt hàng ngoài ra hàng hóa tới từng địa phương phụ thuộc vào thời gian vận chuyển hàng hóa từ kho hàng gần nhất tới nơi nhận hàng

. Thanh toán:

    - Tiền mặt hoặc Chuyển khoản

    - Ngay sau khi giao hàng hoặc đặt trước.... % tổng giá trị đơn hàng, thanh toán nốt.... % còn lại trong vòng.... ngày kể từ khi giao hàng.

- Đơn vị thụ hưởng : Công tyTNHH Phát Triển Công Nghệ Thái Hoàng
- Tài khoản VND: 102010000672759 Tại Ngân hàng công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội.

. Điều kiện bảo hành : Bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Xác nhận đặt hàng Trân trọng

( tên, đóng dấu)