Description: Description: Description: 444

BẢNG BÁO GIÁ

Người gửi

Quốc Linh

Kính gửi:

Quý công ty

Chức vụ

Phòng kinh doanh

Địa chỉ

 

Điện thoại

04-629 48 113

Người nhận

 

Mobile

0987 598 897

Điện thoại

 

Fax

 

Email

linhdq@asieuthi.vn

Mobile

 

Email

 

Thái Hoàng tự hào nhà phân phối chính thức các sản phẩm Máy văn phòng chất lượng cao tại ViệtNam, rất hân hạnh được gửi tới Bảng Báo giá theo yêu cầu của quý khách:

STT

Thông tin sản phẩm

Bảo hành

Giá

1

24 tháng tại hãng

10,200,000VND

2

24 tháng tại hãng

10,250,000VND

3

24 tháng tại hãng

10,300,000VND

4

12 tháng tại hãng

10,300,000VND

5

12 tháng tại hãng

10,300,000VND

6

12 tháng tại hãng

10,350,000VND

7

24 tháng tại hãng

10,400,000VND

8

12 tháng tại hãng

10,450,000VND

9

24 tháng tại hãng

10,500,000VND

10

24 tháng tại hãng

10,500,000VND

11

12 tháng tại hãng

10,600,000VND

12

36 Tháng tại Hãng

10,600,000VND

13

12 tháng tại hãng

10,700,000VND

14

12 tháng tại hãng

10,700,000VND

15

12 tháng tại hãng

10,800,000VND

16

12 tháng tại hãng

10,850,000VND

17

12 tháng tại hãng

10,950,000VND

18

12 tháng tại hãng

11,000,000VND

19

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

11,000,000VND

20

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

11,000,000VND

21

12 tháng tại hãng

11,000,000VND

22

12 tháng tại hãng

11,200,000VND

23

24 tháng tại hãng

11,200,000VND

24

12 tháng tại hãng

11,200,000VND

25

24 tháng tại hãng

11,200,000VND

26

24 tháng tại hãng

11,300,000VND

27

24 tháng tại hãng

11,400,000VND

28

24 tháng tại hãng

11,600,000VND

29

12 tháng tại hãng

11,600,000VND

30

1 tháng

11,600,000VND

31

36 Tháng tại Hãng

11,600,000VND

32

12 tháng tại hãng

11,650,000VND

33

24 tháng tại hãng

11,650,000VND

34

12 tháng tại hãng

11,700,000VND

35

24 tháng tại hãng

11,700,000VND

36

24 tháng tại hãng

11,700,000VND

37

12 tháng tại hãng

11,700,000VND

38

36 Tháng tại Hãng

11,700,000VND

39

12 tháng tại hãng

11,850,000VND

40

24 tháng tại hãng

11,950,000VND

41

12 tháng tại hãng

12,000,000VND

42

24 tháng tại hãng

12,300,000VND

43

12 tháng tại hãng

12,300,000VND

44

12 tháng tại hãng

12,350,000VND

45

12 tháng tại hãng

12,400,000VND

46

12 tháng tại hãng

12,500,000VND

47

24 tháng tại hãng

12,700,000VND

48

12 tháng tại hãng

12,700,000VND

49

24 tháng tại hãng

12,800,000VND

50

12 tháng tại hãng

12,900,000VND

51

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

12,900,000VND

52

12 tháng tại hãng

12,950,000VND

53

12 tháng tại hãng

13,000,000VND

54

12 tháng tại hãng

13,000,000VND

55

12 tháng tại hãng

13,100,000VND

56

36 Tháng tại Hãng

13,100,000VND

57

12 tháng tại hãng

13,100,000VND

58

36 Tháng tại Hãng

13,150,000VND

59

24 tháng tại hãng

13,200,000VND

60

24 tháng tại hãng

13,200,000VND

61

24 tháng tại hãng

13,200,000VND

62

12 tháng tại hãng

13,200,000VND

63

24 tháng tại hãng

13,200,000VND

64

12 tháng tại hãng

13,300,000VND

65

12 tháng tại hãng

13,450,000VND

66

12 tháng tại hãng

13,500,000VND

67

24 tháng tại hãng

13,500,000VND

68

12 tháng tại hãng

13,500,000VND

69

24 tháng tại hãng

13,700,000VND

70

12 tháng tại hãng

13,800,000VND

71

36 Tháng tại Hãng

13,850,000VND

72

12 tháng tại hãng

13,900,000VND

73

12 tháng tại hãng

13,950,000VND

74

12 tháng tại hãng

14,000,000VND

75

12 tháng tại hãng

14,000,000VND

76

12 tháng tại hãng

14,100,000VND

77

36 Tháng tại Hãng

14,100,000VND

78

12 tháng tại hãng

14,400,000VND

79

36 Tháng tại Hãng

14,450,000VND

80

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

14,450,000VND

81

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

14,450,000VND

82

24 tháng tại hãng

14,500,000VND

83

12 tháng tại hãng

14,600,000VND

84

36 Tháng tại Hãng

14,700,000VND

85

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

14,800,000VND

86

24 tháng tại hãng

14,900,000VND

87

12 tháng tại hãng

14,950,000VND

88

12 tháng tại hãng

15,000,000VND

89

12 tháng tại hãng

15,100,000VND

90

12 tháng tại hãng

15,100,000VND

91

12 tháng tại hãng

15,200,000VND

92

24 tháng tại hãng

15,200,000VND

93

24 tháng tại hãng

15,700,000VND

94

12 tháng tại hãng

15,700,000VND

95

12 tháng tại hãng

15,850,000VND

96

24 tháng tại hãng

16,000,000VND

97

12 tháng tại hãng

16,000,000VND

98

12 tháng tại hãng

16,000,000VND

99

12 tháng tại hãng

16,100,000VND

100

24 tháng tại hãng

16,200,000VND

101

12 tháng tại hãng

16,200,000VND

102

12 tháng tại hãng

16,300,000VND

103

12 tháng tại hãng

16,300,000VND

104

12 tháng tại hãng

16,500,000VND

105

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

16,800,000VND

106

12 tháng tại hãng

16,850,000VND

107

12 tháng tại hãng

17,300,000VND

108

12 tháng tại hãng

17,400,000VND

109

24 tháng tại hãng

17,600,000VND

110

12 tháng tại hãng

17,600,000VND

111

24 tháng tại hãng

17,700,000VND

112

24 tháng tại hãng

17,800,000VND

113

12 tháng tại hãng

17,900,000VND

114

24 tháng tại hãng

18,000,000VND

115

24 tháng tại hãng

18,200,000VND

116

12 tháng tại hãng

18,200,000VND

117

24 tháng tại hãng

18,300,000VND

118

24 tháng tại hãng

18,600,000VND

119

12 tháng tại hãng

18,600,000VND

120

12 tháng tại hãng

18,700,000VND

121

12 tháng tại hãng

18,750,000VND

122

12 tháng tại hãng

18,800,000VND

123

12 tháng tại hãng

19,200,000VND

124

12 tháng tại hãng

19,800,000VND

125

24 tháng tại hãng

20,100,000VND

126

12 tháng tại hãng

20,150,000VND

127

24 tháng tại hãng

20,200,000VND

128

24 tháng tại hãng

20,300,000VND

129

24 tháng tại hãng

20,450,000VND

130

12 tháng tại hãng

20,500,000VND

131

12 tháng tại hãng

20,500,000VND

132

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

20,700,000VND

133

12 tháng tại hãng

20,800,000VND

134

12 tháng tại hãng

20,900,000VND

135

12 tháng tại hãng

21,000,000VND

136

12 tháng tại hãng

21,000,000VND

137

12 tháng tại hãng

21,200,000VND

138

24 tháng tại hãng

22,100,000VND

139

12 tháng tại hãng

22,800,000VND

140

12 tháng tại hãng

23,000,000VND

141

12 tháng tại hãng

23,300,000VND

142

24 tháng tại hãng

23,400,000VND

143

12 tháng tại hãng

23,400,000VND

144

12 tháng tại hãng

23,400,000VND

145

12 tháng tại hãng

23,500,000VND

146

12 tháng tại hãng

23,600,000VND

147

12 tháng tại hãng

23,900,000VND

148

24 tháng tại hãng

24,150,000VND

149

12 tháng tại hãng

24,500,000VND

150

12 tháng tại hãng

24,500,000VND

151

12 tháng tại hãng

24,800,000VND

152

12 tháng tại hãng

24,900,000VND

153

12 tháng tại hãng

26,100,000VND

154

24 tháng tại hãng

27,500,000VND

155

24 tháng tại hãng

28,000,000VND

156

12 tháng tại hãng

28,200,000VND

157

12 tháng tại hãng

28,950,000VND

158

12 tháng tại hãng

29,000,000VND

159

12 tháng tại hãng

29,100,000VND

160

12 tháng tại hãng

29,500,000VND

161

12 tháng tại hãng

29,800,000VND

162

12 tháng tại hãng

30,200,000VND

163

24 tháng tại hãng

30,500,000VND

164

24 tháng tại hãng

31,100,000VND

165

12 tháng tại hãng

31,600,000VND

166

12 tháng tại hãng

31,700,000VND

167

12 tháng tại hãng

32,450,000VND

168

12 tháng tại hãng

33,000,000VND

169

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

36,700,000VND

170

12 tháng tại hãng

4,800,000VND

171

24 tháng tại hãng

4,900,000VND

172

24 tháng tại hãng

5,250,000VND

173

36 Tháng tại Hãng

5,300,000VND

174

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

5,350,000VND

175

24 tháng tại hãng

5,350,000VND

176

12 tháng tại hãng

5,500,000VND

177

24 tháng tại hãng

5,600,000VND

178

3 Năm Tại hãng

5,750,000VND

179

12 tháng tại hãng

5,800,000VND

180

12 tháng tại hãng

5,800,000VND

181

3 Năm Tại hãng

5,850,000VND

182

36 Tháng tại Hãng

5,850,000VND

183

24 tháng tại hãng

5,900,000VND

184

24 tháng tại hãng

5,950,000VND

185

24 tháng tại hãng

5,950,000VND

186

12 tháng tại hãng

6,000,000VND

187

24 tháng tại hãng

6,000,000VND

188

12 tháng tại hãng

6,100,000VND

189

24 tháng tại hãng

6,400,000VND

190

36 Tháng tại Hãng

6,400,000VND

191

24 tháng tại hãng

6,500,000VND

192

36 Tháng tại Hãng

6,550,000VND

193

3 Năm Tại hãng

6,620,000VND

194

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

6,650,000VND

195

24 tháng tại hãng

6,700,000VND

196

24 tháng tại hãng

6,800,000VND

197

12 tháng tại hãng

6,900,000VND

198

24 tháng tại hãng

6,950,000VND

199

12 tháng tại hãng

7,000,000VND

200

12 tháng tại hãng

7,050,000VND

201

24 tháng tại hãng

7,100,000VND

202

24 tháng tại hãng

7,150,000VND

203

36 Tháng tại Hãng

7,200,000VND

204

24 tháng tại hãng

7,200,000VND

205

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

7,250,000VND

206

24 tháng tại hãng

7,300,000VND

207

24 tháng tại hãng

7,300,000VND

208

24 tháng tại hãng

7,350,000VND

209

36 Tháng tại Hãng

7,350,000VND

210

12 tháng tại hãng

7,400,000VND

211

12 tháng tại hãng

7,400,000VND

212

12 tháng tại hãng

7,500,000VND

213

12 tháng tại hãng

7,550,000VND

214

24 tháng tại hãng

7,600,000VND

215

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

7,600,000VND

216

12 tháng tại hãng

7,600,000VND

217

24 tháng tại hãng

7,700,000VND

218

12 tháng tại hãng

7,700,000VND

219

12 tháng tại hãng

7,800,000VND

220

24 tháng tại hãng

7,900,000VND

221

24 tháng tại hãng

8,000,000VND

222

36 Tháng tại Hãng

8,050,000VND

223

24 tháng tại hãng

8,100,000VND

224

24 tháng tại hãng

8,100,000VND

225

12 tháng tại hãng

8,100,000VND

226

24 tháng tại hãng

8,200,000VND

227

24 tháng tại hãng

8,200,000VND

228

36 Tháng tại Hãng

8,300,000VND

229

12 tháng tại hãng

8,350,000VND

230

24 tháng tại hãng

8,400,000VND

231

12 tháng tại hãng

8,450,000VND

232

12 tháng tại hãng

8,500,000VND

233

12 tháng tại hãng

8,600,000VND

234

24 tháng tại hãng

8,600,000VND

235

24 tháng tại hãng

9,000,000VND

236

12 tháng tại hãng

9,150,000VND

237

12 tháng tại hãng

9,200,000VND

238

12 tháng tại hãng

9,250,000VND

239

24 tháng tại hãng

9,300,000VND

240

12 tháng tại hãng

9,350,000VND

241

24 tháng tại hãng

9,400,000VND

242

24 tháng tại hãng

9,450,000VND

243

24 tháng tại hãng

9,500,000VND

244

24 tháng tại hãng

9,550,000VND

245

1 tháng

9,600,000VND

246

24 tháng tại hãng

9,600,000VND

247

12 tháng tại hãng

9,700,000VND

248

12 tháng tại hãng

9,700,000VND

249

12 tháng tại hãng

9,700,000VND

250

12 tháng tại hãng

9,750,000VND

251

24 tháng tại hãng

9,800,000VND

252

24 tháng tại hãng

9,800,000VND

253

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

9,900,000VND

254

24 tháng tại hãng

9,900,000VND

255

24 tháng tại hãng

9,900,000VND

256

24 tháng tại hãng

9,950,000VND

257

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

9,950,000VND

Ghi chú:   Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng(VAT).
 1. Giao hàng: Trong nội thành trong vòng2-6 tiếng trong giờ hành chính đối với các mặt hàng có sẵn , trừ trường hợp đối với hàng phải đặt hàng ngoài ra hàng hóa tới từng địa phương phụ thuộc vào thời gian vận chuyển hàng hóa từ kho hàng gần nhất tới nơi nhận hàng

. Thanh toán:

    - Tiền mặt hoặc Chuyển khoản

    - Ngay sau khi giao hàng hoặc đặt trước.... % tổng giá trị đơn hàng, thanh toán nốt.... % còn lại trong vòng.... ngày kể từ khi giao hàng.

- Đơn vị thụ hưởng : Công tyTNHH Phát Triển Công Nghệ Thái Hoàng
- Tài khoản VND: 102010000672759 Tại Ngân hàng công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội.

. Điều kiện bảo hành : Bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Xác nhận đặt hàng Trân trọng

( tên, đóng dấu)