Description: Description: Description: 444

BẢNG BÁO GIÁ

Người gửi

Quốc Linh

Kính gửi:

Quý công ty

Chức vụ

Phòng kinh doanh

Địa chỉ

 

Điện thoại

04-629 48 113

Người nhận

 

Mobile

0987 598 897

Điện thoại

 

Fax

 

Email

linhdq@asieuthi.vn

Mobile

 

Email

 

Thái Hoàng tự hào nhà phân phối chính thức các sản phẩm Máy văn phòng chất lượng cao tại ViệtNam, rất hân hạnh được gửi tới Bảng Báo giá theo yêu cầu của quý khách:

STT

Thông tin sản phẩm

Bảo hành

Giá

1

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

10,100,000VND

2

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

10,320,000VND

3

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

10,625,000VND

4

5 Năm tại Hãng

11,000,000VND

5

1 tháng

11,200,000VND

6

24 tháng tại hãng

11,400,000VND

7

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

11,450,000VND

8

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

11,705,000VND

9

24 tháng tại hãng

11,868,000VND

10

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

12,000,000VND

11

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

120,000,000VND

12

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

12,300,000VND

13

24 tháng tại hãng

12,350,000VND

14

24 tháng tại hãng

12,500,000VND

15

24 tháng tại hãng

12,660,000VND

16

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

126,865,000VND

17

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

12,880,000VND

18

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

13,590,000VND

19

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

13,690,000VND

20

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

13,900,000VND

21

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

14,000,000VND

22

3 Năm Tại hãng

14,020,000VND

23

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

14,100,000VND

24

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

14,146,000VND

25

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

14,200,000VND

26

3 Năm Tại hãng

14,510,000VND

27

5 Năm tại Hãng

14,805,000VND

28

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

15,000,000VND

29

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

15,000,000VND

30

24 tháng tại hãng

15,050,000VND

31

24 tháng tại hãng

15,200,000VND

32

24 tháng tại hãng

15,250,000VND

33

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

15,350,000VND

34

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

153,562,000VND

35

1 tháng

15,500,000VND

36

3 Năm Tại hãng

15,775,000VND

37

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

16,200,000VND

38

3 Năm Tại hãng

16,380,000VND

39

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

16,500,000VND

40

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

16,500,000VND

41

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

16,760,000VND

42

3 Năm Tại hãng

16,775,000VND

43

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

16,840,000VND

44

24 tháng tại hãng

16,960,000VND

45

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

17,040,000VND

46

24 tháng tại hãng

17,050,000VND

47

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

17,220,000VND

48

24 tháng tại hãng

17,550,000VND

49

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

17,580,000VND

50

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

18,030,000VND

51

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

18,130,000VND

52

3 Năm Tại hãng

18,200,000VND

53

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

18,285,000VND

54

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

18,500,000VND

55

24 tháng tại hãng

18,530,000VND

56

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

18,880,000VND

57

1 tháng

18,990,000VND

58

24 tháng tại hãng

19,000,000VND

59

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

19,010,000VND

60

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

19,160,000VND

61

24 tháng tại hãng

19,180,000VND

62

24 tháng tại hãng

19,180,000VND

63

24 tháng tại hãng

19,306,000VND

64

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

19,350,000VND

65

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

19,350,000VND

66

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

19,350,000VND

67

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

19,350,000VND

68

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

19,350,000VND

69

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

19,610,000VND

70

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

19,900,000VND

71

24 tháng tại hãng

19,950,000VND

72

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

20,100,000VND

73

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

20,200,000VND

74

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

20,220,000VND

75

24 tháng tại hãng

20,600,000VND

76

24 tháng tại hãng

20,630,000VND

77

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

20,850,000VND

78

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

20,900,000VND

79

5 Năm tại Hãng

21,022,000VND

80

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

21,100,000VND

81

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

21,850,000VND

82

24 tháng tại hãng

22,050,000VND

83

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

22,860,000VND

84

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

22,900,000VND

85

24 tháng tại hãng

22,940,000VND

86

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

23,000,000VND

87

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

23,000,000VND

88

24 tháng tại hãng

23,428,000VND

89

3 Năm Tại hãng

23,455,000VND

90

3 Năm Tại hãng

23,474,000VND

91

1 tháng

23,900,000VND

92

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

25,320,000VND

93

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

25,950,000VND

94

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

26,000,000VND

95

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

26,310,000VND

96

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

26,890,000VND

97

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

27,550,000VND

98

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

28,000,000VND

99

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

28,200,000VND

100

1 tháng

28,522,000VND

101

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

28,990,000VND

102

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

29,000,000VND

103

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

29,188,000VND

104

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

29,200,000VND

105

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

29,310,000VND

106

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

29,710,000VND

107

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

30,000,000VND

108

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

30,100,000VND

109

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

30,900,000VND

110

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

31,100,000VND

111

3 Năm Tại hãng

31,336,000VND

112

3 Năm Tại hãng

31,408,000VND

113

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

32,135,000VND

114

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

32,450,000VND

115

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

32,800,000VND

116

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

33,100,000VND

117

24 tháng tại hãng

33,290,000VND

118

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

33,850,000VND

119

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

34,750,000VND

120

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

35,375,000VND

121

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

35,500,000VND

122

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

36,000,000VND

123

3 Năm Tại hãng

36,177,000VND

124

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

37,315,000VND

125

3 Năm Tại hãng

37,328,000VND

126

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

38,000,000VND

127

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

38,340,000VND

128

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

38,500,000VND

129

3 Năm Tại hãng

38,515,000VND

130

24 tháng tại hãng

38,580,000VND

131

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

39,080,000VND

132

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

39,190,000VND

133

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

39,585,000VND

134

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

40,220,000VND

135

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

41,000,000VND

136

3 Năm Tại hãng

41,020,000VND

137

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

43,000,000VND

138

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

43,500,000VND

139

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

44,582,000VND

140

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

45,000,000VND

141

36 Tháng tại Hãng

45,250,000VND

142

3 Năm Tại hãng

45,680,000VND

143

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

46,000,000VND

144

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

46,925,000VND

145

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

48,000,000VND

146

3 Năm Tại hãng

48,080,000VND

147

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

48,540,000VND

148

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

49,000,000VND

149

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

49,000,000VND

150

1 tháng

50,000,000VND

151

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

50,450,000VND

152

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

50,520,000VND

153

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

51,500,000VND

154

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

51,575,000VND

155

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

52,180,000VND

156

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

52,810,000VND

157

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

53,560,000VND

158

12 tháng tại hãng

55,050,000VND

159

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

56,000,000VND

160

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

58,880,000VND

161

3 Năm Tại hãng

59,425,000VND

162

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

59,620,000VND

163

3 Năm Tại hãng

61,800,000VND

164

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

62,000,000VND

165

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

64,065,000VND

166

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

66,470,000VND

167

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

66,945,000VND

168

24 tháng tại hãng

67,825,000VND

169

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

70,500,000VND

170

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

7,180,000VND

171

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

74,695,000VND

172

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

75,000,000VND

173

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

79,500,000VND

174

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

8,050,000VND

175

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

82,000,000VND

176

36 Tháng tại Hãng

8,350,000VND

177

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

8,520,000VND

178

3 Năm Tại hãng

91,580,000VND

179

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

9,200,000VND

180

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

94,035,000VND

181

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

9,550,000VND

182

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

9,750,000VND

183

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

9,890,000VND

184

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

9,900,000VND

Ghi chú:   Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng(VAT).
 1. Giao hàng: Trong nội thành trong vòng2-6 tiếng trong giờ hành chính đối với các mặt hàng có sẵn , trừ trường hợp đối với hàng phải đặt hàng ngoài ra hàng hóa tới từng địa phương phụ thuộc vào thời gian vận chuyển hàng hóa từ kho hàng gần nhất tới nơi nhận hàng

. Thanh toán:

    - Tiền mặt hoặc Chuyển khoản

    - Ngay sau khi giao hàng hoặc đặt trước.... % tổng giá trị đơn hàng, thanh toán nốt.... % còn lại trong vòng.... ngày kể từ khi giao hàng.

- Đơn vị thụ hưởng : Công tyTNHH Phát Triển Công Nghệ Thái Hoàng
- Tài khoản VND: 102010000672759 Tại Ngân hàng công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội.

. Điều kiện bảo hành : Bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Xác nhận đặt hàng Trân trọng

( tên, đóng dấu)