Description: Description: Description: 444

BẢNG BÁO GIÁ

Người gửi

Quốc Linh

Kính gửi:

Quý công ty

Chức vụ

Phòng kinh doanh

Địa chỉ

 

Điện thoại

04-629 48 113

Người nhận

 

Mobile

0987 598 897

Điện thoại

 

Fax

 

Email

linhdq@asieuthi.vn

Mobile

 

Email

 

Thái Hoàng tự hào nhà phân phối chính thức các sản phẩm Máy văn phòng chất lượng cao tại ViệtNam, rất hân hạnh được gửi tới Bảng Báo giá theo yêu cầu của quý khách:

STT

Thông tin sản phẩm

Bảo hành

Giá

1

24 tháng tại hãng

0VND

2

24 tháng tại hãng

1,000,000VND

3

24 tháng tại hãng

1,000,000VND

4

24 tháng tại hãng

1,000,000VND

5

24 tháng tại hãng

1,000,000VND

6

24 tháng tại hãng

1,000,000VND

7

24 tháng tại hãng

1,000,000VND

8

2 năm

1,010,000VND

9

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,014,000VND

10

12 tháng tại hãng

1,020,000VND

11

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,020,000VND

12

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,020,000VND

13

24 tháng tại hãng

1,020,000VND

14

24 tháng tại hãng

1,020,000VND

15

12 tháng tại hãng

1,030,000VND

16

24 tháng tại hãng

1,040,000VND

17

24 tháng tại hãng

1,044,000VND

18

24 tháng tại hãng

1,060,000VND

19

24 tháng tại hãng

1,060,000VND

20

24 tháng tại hãng

1,060,000VND

21

24 tháng tại hãng

1,080,000VND

22

2 năm

1,090,000VND

23

24 tháng tại hãng

1,100,000VND

24

24 tháng tại hãng

1,100,000VND

25

24 tháng tại hãng

1,100,000VND

26

24 tháng tại hãng

1,100,000VND

27

24 tháng tại hãng

1,100,000VND

28

24 tháng tại hãng

1,100,000VND

29

24 tháng tại hãng

1,100,000VND

30

24 tháng tại hãng

1,100,000VND

31

24 tháng tại hãng

1,100,000VND

32

24 tháng tại hãng

1,100,000VND

33

24 tháng tại hãng

1,100,000VND

34

24 tháng tại hãng

1,100,000VND

35

24 tháng tại hãng

1,100,000VND

36

24 tháng tại hãng

1,100,000VND

37

24 tháng tại hãng

1,100,000VND

38

24 tháng tại hãng

1,100,000VND

39

24 tháng tại hãng

1,100,000VND

40

24 tháng tại hãng

1,100,000VND

41

24 tháng tại hãng

1,100,000VND

42

24 tháng tại hãng

1,100,000VND

43

24 tháng tại hãng

1,100,000VND

44

24 tháng tại hãng

1,100,000VND

45

24 tháng tại hãng

1,100,000VND

46

24 tháng tại hãng

1,120,000VND

47

24 tháng tại hãng

1,120,000VND

48

24 tháng tại hãng

11,300,000VND

49

24 tháng tại hãng

11,400,000VND

50

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,141,000VND

51

24 tháng tại hãng

11,500,000VND

52

24 tháng tại hãng

1,160,000VND

53

24 tháng tại hãng

1,176,000VND

54

24 tháng tại hãng

1,176,000VND

55

24 tháng tại hãng

1,176,000VND

56

24 tháng tại hãng

1,180,000VND

57

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,190,000VND

58

24 tháng tại hãng

1,190,000VND

59

24 tháng tại hãng

1,190,000VND

60

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,200,000VND

61

24 tháng tại hãng

1,200,000VND

62

24 tháng tại hãng

1,200,000VND

63

24 tháng tại hãng

1,200,000VND

64

24 tháng tại hãng

1,200,000VND

65

24 tháng tại hãng

1,200,000VND

66

24 tháng tại hãng

1,200,000VND

67

24 tháng tại hãng

1,200,000VND

68

24 tháng tại hãng

1,200,000VND

69

24 tháng tại hãng

1,200,000VND

70

24 tháng tại hãng

1,200,000VND

71

24 tháng tại hãng

1,200,000VND

72

12 tháng tại hãng

1,207,000VND

73

24 tháng tại hãng

1,210,000VND

74

24 tháng tại hãng

12,100,000VND

75

24 tháng tại hãng

12,260,000VND

76

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,230,000VND

77

24 tháng tại hãng

12,340,000VND

78

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,250,000VND

79

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,250,000VND

80

2 năm

1,250,000VND

81

24 tháng tại hãng

1,250,000VND

82

24 tháng tại hãng

1,250,000VND

83

24 tháng tại hãng

1,250,000VND

84

24 tháng tại hãng

12,500,000VND

85

24 tháng tại hãng

12,500,000VND

86

24 tháng tại hãng

1,260,000VND

87

24 tháng tại hãng

1,260,000VND

88

24 tháng tại hãng

1,260,000VND

89

24 tháng tại hãng

1,260,000VND

90

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,268,000VND

91

18 Tháng tại hãng

1,270,000VND

92

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,275,000VND

93

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,280,000VND

94

24 tháng tại hãng

1,280,000VND

95

24 tháng tại hãng

1,280,000VND

96

24 tháng tại hãng

1,280,000VND

97

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,290,000VND

98

24 tháng tại hãng

1,290,000VND

99

24 tháng tại hãng

1,290,000VND

100

24 tháng tại hãng

1,294,000VND

101

24 tháng tại hãng

1,294,000VND

102

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,300,000VND

103

24 tháng tại hãng

1,300,000VND

104

24 tháng tại hãng

1,300,000VND

105

24 tháng tại hãng

1,300,000VND

106

24 tháng tại hãng

1,300,000VND

107

24 tháng tại hãng

1,300,000VND

108

24 tháng tại hãng

1,300,000VND

109

24 tháng tại hãng

1,300,000VND

110

1 tháng

1,300,000VND

111

24 tháng tại hãng

1,300,000VND

112

24 tháng tại hãng

1,300,000VND

113

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,310,000VND

114

24 tháng tại hãng

13,180,000VND

115

1 tháng

1,320,000VND

116

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,320,000VND

117

18 Tháng

1,320,000VND

118

24 tháng tại hãng

1,320,000VND

119

24 tháng tại hãng

1,330,000VND

120

24 tháng tại hãng

1,340,000VND

121

1 tháng

1,340,000VND

122

2 năm

1,344,000VND

123

24 tháng tại hãng

13,500,000VND

124

2 năm

1,360,000VND

125

24 tháng tại hãng

1,360,000VND

126

24 tháng tại hãng

1,362,000VND

127

24 tháng tại hãng

1,364,000VND

128

12 tháng tại hãng

1,380,000VND

129

24 tháng tại hãng

1,380,000VND

130

24 tháng tại hãng

1,380,000VND

131

24 tháng tại hãng

13,800,000VND

132

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,400,000VND

133

24 tháng tại hãng

1,400,000VND

134

24 tháng tại hãng

1,400,000VND

135

24 tháng tại hãng

1,400,000VND

136

24 tháng tại hãng

1,400,000VND

137

24 tháng tại hãng

1,400,000VND

138

1 tháng

1,400,000VND

139

24 tháng tại hãng

1,400,000VND

140

24 tháng tại hãng

1,400,000VND

141

24 tháng tại hãng

1,400,000VND

142

24 tháng tại hãng

1,400,000VND

143

24 tháng tại hãng

1,400,000VND

144

24 tháng tại hãng

1,400,000VND

145

24 tháng tại hãng

1,400,000VND

146

24 tháng tại hãng

1,400,000VND

147

24 tháng tại hãng

1,400,000VND

148

24 tháng tại hãng

1,400,000VND

149

24 tháng tại hãng

1,400,000VND

150

24 tháng tại hãng

1,400,000VND

151

24 tháng tại hãng

1,400,000VND

152

1 tháng

1,400,000VND

153

24 tháng tại hãng

1,400,000VND

154

24 tháng tại hãng

1,400,000VND

155

2 năm

1,410,000VND

156

24 tháng tại hãng

1,410,000VND

157

24 tháng tại hãng

1,410,000VND

158

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,420,000VND

159

24 tháng tại hãng

1,420,000VND

160

18 Tháng

1,435,000VND

161

24 tháng tại hãng

14,360,000VND

162

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,450,000VND

163

24 tháng tại hãng

14,500,000VND

164

24 tháng tại hãng

14,500,000VND

165

24 tháng tại hãng

14,500,000VND

166

24 tháng tại hãng

1,452,000VND

167

24 tháng tại hãng

14,560,000VND

168

24 tháng tại hãng

1,460,000VND

169

24 tháng tại hãng

1,460,000VND

170

24 tháng tại hãng

1,460,000VND

171

24 tháng tại hãng

1,460,000VND

172

24 tháng tại hãng

1,460,000VND

173

24 tháng tại hãng

1,460,000VND

174

24 tháng tại hãng

14,670,000VND

175

24 tháng tại hãng

14,680,000VND

176

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,475,000VND

177

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,479,000VND

178

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,479,000VND

179

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,479,000VND

180

24 tháng tại hãng

1,480,000VND

181

24 tháng tại hãng

1,484,000VND

182

24 tháng tại hãng

1,500,000VND

183

24 tháng tại hãng

1,500,000VND

184

24 tháng tại hãng

1,500,000VND

185

24 tháng tại hãng

1,500,000VND

186

24 tháng tại hãng

1,500,000VND

187

24 tháng tại hãng

1,500,000VND

188

24 tháng tại hãng

1,500,000VND

189

24 tháng tại hãng

1,500,000VND

190

24 tháng tại hãng

1,500,000VND

191

1 tháng

1,500,000VND

192

24 tháng tại hãng

1,500,000VND

193

24 tháng tại hãng

1,500,000VND

194

24 tháng tại hãng

1,500,000VND

195

24 tháng tại hãng

1,500,000VND

196

24 tháng tại hãng

1,500,000VND

197

24 tháng tại hãng

1,510,000VND

198

18 Tháng

1,520,000VND

199

24 tháng tại hãng

1,520,000VND

200

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,521,000VND

201

24 tháng tại hãng

15,250,000VND

202

24 tháng tại hãng

15,250,000VND

203

24 tháng tại hãng

1,530,000VND

204

24 tháng tại hãng

1,540,000VND

205

24 tháng tại hãng

1,540,000VND

206

24 tháng tại hãng

1,540,000VND

207

24 tháng tại hãng

1,540,000VND

208

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,550,000VND

209

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,550,000VND

210

24 tháng tại hãng

1,550,000VND

211

24 tháng tại hãng

1,550,000VND

212

24 tháng tại hãng

1,550,000VND

213

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,565,000VND

214

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

15,720,000VND

215

24 tháng tại hãng

1,580,000VND

216

24 tháng tại hãng

1,580,000VND

217

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,600,000VND

218

24 tháng tại hãng

1,600,000VND

219

24 tháng tại hãng

1,600,000VND

220

24 tháng tại hãng

1,600,000VND

221

24 tháng tại hãng

1,600,000VND

222

24 tháng tại hãng

1,600,000VND

223

24 tháng tại hãng

1,600,000VND

224

24 tháng tại hãng

1,600,000VND

225

24 tháng tại hãng

1,600,000VND

226

24 tháng tại hãng

1,600,000VND

227

24 tháng tại hãng

1,600,000VND

228

24 tháng tại hãng

1,600,000VND

229

24 tháng tại hãng

1,600,000VND

230

24 tháng tại hãng

1,600,000VND

231

24 tháng tại hãng

16,000,000VND

232

2 năm

1,610,000VND

233

24 tháng tại hãng

1,610,000VND

234

24 tháng tại hãng

1,620,000VND

235

24 tháng tại hãng

1,640,000VND

236

24 tháng tại hãng

1,640,000VND

237

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,650,000VND

238

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,650,000VND

239

24 tháng tại hãng

1,660,000VND

240

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,670,000VND

241

24 tháng tại hãng

1,680,000VND

242

24 tháng tại hãng

1,680,000VND

243

24 tháng tại hãng

1,680,000VND

244

24 tháng tại hãng

1,680,000VND

245

24 tháng tại hãng

1,680,000VND

246

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,700,000VND

247

18 Tháng tại hãng

1,700,000VND

248

24 tháng tại hãng

1,700,000VND

249

24 tháng tại hãng

1,700,000VND

250

24 tháng tại hãng

1,700,000VND

251

24 tháng tại hãng

1,700,000VND

252

24 tháng tại hãng

1,700,000VND

253

24 tháng tại hãng

1,700,000VND

254

24 tháng tại hãng

1,700,000VND

255

24 tháng tại hãng

17,000,000VND

256

24 tháng tại hãng

1,710,000VND

257

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,713,000VND

258

24 tháng tại hãng

1,740,000VND

259

24 tháng tại hãng

17,500,000VND

260

24 tháng tại hãng

17,500,000VND

261

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,755,000VND

262

24 tháng tại hãng

17,570,000VND

263

24 tháng tại hãng

1,760,000VND

264

24 tháng tại hãng

1,760,000VND

265

24 tháng tại hãng

17,640,000VND

266

24 tháng tại hãng

1,770,000VND

267

24 tháng tại hãng

1,770,000VND

268

24 tháng tại hãng

1,770,000VND

269

24 tháng tại hãng

1,780,000VND

270

24 tháng tại hãng

1,800,000VND

271

24 tháng tại hãng

1,800,000VND

272

24 tháng tại hãng

1,800,000VND

273

24 tháng tại hãng

1,800,000VND

274

24 tháng tại hãng

1,800,000VND

275

24 tháng tại hãng

18,100,000VND

276

24 tháng tại hãng

1,830,000VND

277

24 tháng tại hãng

1,836,000VND

278

24 tháng tại hãng

1,840,000VND

279

24 tháng tại hãng

18,480,000VND

280

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,850,000VND

281

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,850,000VND

282

24 tháng tại hãng

1,850,000VND

283

24 tháng tại hãng

1,860,000VND

284

24 tháng tại hãng

1,860,000VND

285

24 tháng tại hãng

1,860,000VND

286

24 tháng tại hãng

1,860,000VND

287

24 tháng tại hãng

1,870,000VND

288

24 tháng tại hãng

1,870,000VND

289

24 tháng tại hãng

1,870,000VND

290

24 tháng tại hãng

1,870,000VND

291

24 tháng tại hãng

1,880,000VND

292

24 tháng tại hãng

1,880,000VND

293

24 tháng tại hãng

1,880,000VND

294

24 tháng tại hãng

1,880,000VND

295

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,900,000VND

296

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,900,000VND

297

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,900,000VND

298

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,900,000VND

299

24 tháng tại hãng

1,900,000VND

300

24 tháng tại hãng

1,900,000VND

301

24 tháng tại hãng

1,900,000VND

302

24 tháng tại hãng

1,900,000VND

303

24 tháng tại hãng

1,900,000VND

304

24 tháng tại hãng

1,930,000VND

305

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,935,000VND

306

24 tháng tại hãng

19,380,000VND

307

24 tháng tại hãng

1,950,000VND

308

24 tháng tại hãng

1,950,000VND

309

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,956,000VND

310

24 tháng tại hãng

1,960,000VND

311

24 tháng tại hãng

1,960,000VND

312

24 tháng tại hãng

1,960,000VND

313

24 tháng tại hãng

1,960,000VND

314

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,964,000VND

315

24 tháng tại hãng

1,980,000VND

316

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,985,000VND

317

2 năm

2,000,000VND

318

24 tháng tại hãng

2,000,000VND

319

24 tháng tại hãng

2,000,000VND

320

24 tháng tại hãng

2,000,000VND

321

24 tháng tại hãng

2,000,000VND

322

24 tháng tại hãng

2,000,000VND

323

24 tháng tại hãng

2,000,000VND

324

24 tháng tại hãng

20,060,000VND

325

24 tháng tại hãng

20,380,000VND

326

24 tháng tại hãng

20,400,000VND

327

24 tháng tại hãng

20,400,000VND

328

24 tháng tại hãng

2,080,000VND

329

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,095,000VND

330

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,100,000VND

331

24 tháng tại hãng

2,100,000VND

332

1 tháng

2,120,000VND

333

24 tháng tại hãng

21,460,000VND

334

24 tháng tại hãng

2,178,000VND

335

2 năm

2,180,000VND

336

24 tháng tại hãng

2,190,000VND

337

24 tháng tại hãng

2,200,000VND

338

24 tháng tại hãng

2,200,000VND

339

24 tháng tại hãng

2,200,000VND

340

24 tháng tại hãng

2,200,000VND

341

24 tháng tại hãng

2,200,000VND

342

24 tháng tại hãng

2,200,000VND

343

24 tháng tại hãng

2,200,000VND

344

24 tháng tại hãng

2,200,000VND

345

24 tháng tại hãng

2,230,000VND

346

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,233,000VND

347

24 tháng tại hãng

2,240,000VND

348

24 tháng tại hãng

2,270,000VND

349

24 tháng tại hãng

2,300,000VND

350

24 tháng tại hãng

2,300,000VND

351

24 tháng tại hãng

2,300,000VND

352

24 tháng tại hãng

2,300,000VND

353

24 tháng tại hãng

2,300,000VND

354

24 tháng tại hãng

2,300,000VND

355

24 tháng tại hãng

2,300,000VND

356

2 năm

2,310,000VND

357

24 tháng tại hãng

2,320,000VND

358

24 tháng tại hãng

2,320,000VND

359

24 tháng tại hãng

2,330,000VND

360

24 tháng tại hãng

2,340,000VND

361

1 tháng

2,350,000VND

362

24 tháng tại hãng

2,365,000VND

363

2 năm

2,390,000VND

364

2 năm

2,390,000VND

365

24 tháng tại hãng

2,390,000VND

366

24 tháng tại hãng

2,400,000VND

367

24 tháng tại hãng

2,400,000VND

368

24 tháng tại hãng

2,400,000VND

369

24 tháng tại hãng

2,400,000VND

370

24 tháng tại hãng

2,400,000VND

371

24 tháng tại hãng

2,400,000VND

372

24 tháng tại hãng

2,400,000VND

373

24 tháng tại hãng

2,400,000VND

374

24 tháng tại hãng

2,400,000VND

375

24 tháng tại hãng

2,430,000VND

376

24 tháng tại hãng

2,430,000VND

377

24 tháng tại hãng

2,430,000VND

378

24 tháng tại hãng

2,430,000VND

379

24 tháng tại hãng

2,440,000VND

380

24 tháng tại hãng

2,450,000VND

381

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,468,000VND

382

24 tháng tại hãng

2,480,000VND

383

24 tháng tại hãng

2,500,000VND

384

2 năm

2,500,000VND

385

24 tháng tại hãng

2,500,000VND

386

2 năm

2,510,000VND

387

24 tháng tại hãng

2,510,000VND

388

24 tháng tại hãng

2,540,000VND

389

24 tháng tại hãng

2,550,000VND

390

24 tháng tại hãng

25,508,000VND

391

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,560,000VND

392

24 tháng tại hãng

2,560,000VND

393

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,585,000VND

394

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,600,000VND

395

24 tháng tại hãng

2,600,000VND

396

24 tháng tại hãng

2,600,000VND

397

2 năm

2,600,000VND

398

24 tháng tại hãng

2,600,000VND

399

24 tháng tại hãng

2,600,000VND

400

24 tháng tại hãng

2,600,000VND

401

24 tháng tại hãng

2,600,000VND

402

24 tháng tại hãng

2,600,000VND

403

24 tháng tại hãng

2,600,000VND

404

2 năm

2,650,000VND

405

24 tháng tại hãng

2,660,000VND

406

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,690,000VND

407

24 tháng tại hãng

2,690,000VND

408

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,700,000VND

409

24 tháng tại hãng

2,700,000VND

410

24 tháng tại hãng

2,700,000VND

411

24 tháng tại hãng

2,700,000VND

412

24 tháng tại hãng

2,700,000VND

413

24 tháng tại hãng

2,700,000VND

414

24 tháng tại hãng

2,700,000VND

415

24 tháng tại hãng

2,700,000VND

416

2 năm

2,710,000VND

417

2 năm

2,720,000VND

418

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,732,000VND

419

2 năm

2,750,000VND

420

24 tháng tại hãng

2,750,000VND

421

24 tháng tại hãng

2,760,000VND

422

24 tháng tại hãng

2,770,000VND

423

24 tháng tại hãng

2,770,000VND

424

24 tháng tại hãng

2,800,000VND

425

24 tháng tại hãng

2,800,000VND

426

24 tháng tại hãng

2,800,000VND

427

24 tháng tại hãng

2,800,000VND

428

24 tháng tại hãng

2,800,000VND

429

24 tháng tại hãng

2,800,000VND

430