Description: Description: Description: 444

BẢNG BÁO GIÁ

Người gửi

Quốc Linh

Kính gửi:

Quý công ty

Chức vụ

Phòng kinh doanh

Địa chỉ

 

Điện thoại

04-629 48 113

Người nhận

 

Mobile

0987 598 897

Điện thoại

 

Fax

 

Email

linhdq@asieuthi.vn

Mobile

 

Email

 

Thái Hoàng tự hào nhà phân phối chính thức các sản phẩm Máy văn phòng chất lượng cao tại ViệtNam, rất hân hạnh được gửi tới Bảng Báo giá theo yêu cầu của quý khách:

STT

Thông tin sản phẩm

Bảo hành

Giá

1

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

0VND

2

24 tháng tại hãng

100,800,000VND

3

24 tháng tại hãng

10,100,000VND

4

2 năm

10,400,000VND

5

1 tháng

10,450,000VND

6

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

10,500,000VND

7

24 tháng tại hãng

10,500,000VND

8

24 tháng tại hãng

10,600,000VND

9

24 tháng tại hãng

10,600,000VND

10

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

10,890,000VND

11

2 năm

10,950,000VND

12

2 năm

11,000,000VND

13

2 năm

11,100,000VND

14

24 tháng tại hãng

11,110,000VND

15

24 tháng tại hãng

11,230,000VND

16

2 năm

11,610,000VND

17

24 tháng tại hãng

11,700,000VND

18

24 tháng tại hãng

11,700,000VND

19

24 tháng tại hãng

12,220,000VND

20

24 tháng tại hãng

12,300,000VND

21

24 tháng tại hãng

12,440,000VND

22

24 tháng tại hãng

12,500,000VND

23

24 tháng tại hãng

12,500,000VND

24

24 tháng tại hãng

12,500,000VND

25

24 tháng tại hãng

12,570,000VND

26

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

12,580,000VND

27

2 năm

12,720,000VND

28

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

12,720,000VND

29

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,300,000VND

30

24 tháng tại hãng

13,480,000VND

31

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

13,495,000VND

32

24 tháng tại hãng

13,500,000VND

33

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,370,000VND

34

2 năm

13,980,000VND

35

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

14,350,000VND

36

24 tháng tại hãng

143,620,000VND

37

24 tháng tại hãng

14,500,000VND

38

24 tháng tại hãng

14,550,000VND

39

24 tháng tại hãng

14,600,000VND

40

24 tháng tại hãng

14,850,000VND

41

1 năm

1,500,000VND

42

2 năm

15,050,000VND

43

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,520,000VND

44

2 năm

15,330,000VND

45

24 tháng tại hãng

15,500,000VND

46

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

15,800,000VND

47

24 tháng tại hãng

158,400,000VND

48

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

15,890,000VND

49

24 tháng tại hãng

15,970,000VND

50

24 tháng tại hãng

1,610,000VND

51

24 tháng tại hãng

16,120,000VND

52

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

16,290,000VND

53

2 năm

16,470,000VND

54

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

16,900,000VND

55

24 tháng tại hãng

17,000,000VND

56

2 năm

1,710,000VND

57

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,710,000VND

58

24 tháng tại hãng

1,740,000VND

59

24 tháng tại hãng

17,450,000VND

60

24 tháng tại hãng

1,750,000VND

61

24 tháng tại hãng

17,770,000VND

62

24 tháng tại hãng

17,800,000VND

63

24 tháng tại hãng

1,800,000VND

64

2 năm

18,270,000VND

65

24 tháng tại hãng

1,840,000VND

66

24 tháng tại hãng

18,440,000VND

67

24 tháng tại hãng

18,480,000VND

68

24 tháng tại hãng

18,500,000VND

69

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

18,800,000VND

70

2 năm

18,980,000VND

71

24 tháng tại hãng

19,100,000VND

72

24 tháng tại hãng

1,920,000VND

73

2 năm

1,940,000VND

74

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,940,000VND

75

2 năm

19,600,000VND

76

24 tháng tại hãng

19,870,000VND

77

1 năm

2,050,000VND

78

24 tháng tại hãng

20,760,000VND

79

12 tháng tại hãng

2,080,000VND

80

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,090,000VND

81

24 tháng tại hãng

2,100,000VND

82

24 tháng tại hãng

21,010,000VND

83

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

21,016,000VND

84

24 tháng tại hãng

2,140,000VND

85

24 tháng tại hãng

2,140,000VND

86

24 tháng tại hãng

21,500,000VND

87

2 năm

21,510,000VND

88

1 tháng

21,560,000VND

89

24 tháng tại hãng

2,180,000VND

90

24 tháng tại hãng

2,180,000VND

91

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,200,000VND

92

24 tháng tại hãng

2,230,000VND

93

24 tháng tại hãng

224,700,000VND

94

24 tháng tại hãng

22,570,000VND

95

24 tháng tại hãng

2,290,000VND

96

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

23,120,000VND

97

24 tháng tại hãng

2,340,000VND

98

24 tháng tại hãng

2,400,000VND

99

2 năm

2,430,000VND

100

24 tháng tại hãng

2,450,000VND

101

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,460,000VND

102

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

24,700,000VND

103

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,500,000VND

104

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

25,250,000VND

105

24 tháng tại hãng

2,560,000VND

106

24 tháng tại hãng

25,800,000VND

107

2 năm

2,600,000VND

108

24 tháng tại hãng

2,630,000VND

109

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

26,300,000VND

110

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

26,370,000VND

111

24 tháng tại hãng

2,670,000VND

112

24 tháng tại hãng

2,670,000VND

113

2 năm

2,700,000VND

114

24 tháng tại hãng

2,700,000VND

115

24 tháng tại hãng

2,700,000VND

116

24 tháng tại hãng

2,700,000VND

117

1 tháng

2,740,000VND

118

24 tháng tại hãng

2,770,000VND

119

24 tháng tại hãng

2,770,000VND

120

24 tháng tại hãng

2,770,000VND

121

24 tháng tại hãng

2,800,000VND

122

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,850,000VND

123

24 tháng tại hãng

28,800,000VND

124

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

28,880,000VND

125

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

2,890,000VND

126

12 tháng tại hãng

2,900,000VND

127

24 tháng tại hãng

2,940,000VND

128

12 tháng tại hãng

2,996,000VND

129

2 năm

3,000,000VND

130

1 tháng

3,000,000VND

131

24 tháng tại hãng

3,040,000VND

132

2 năm

30,510,000VND

133

2 năm

3,070,000VND

134

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,100,000VND

135

24 tháng tại hãng

3,100,000VND

136

24 tháng tại hãng

31,500,000VND

137

24 tháng tại hãng

31,960,000VND

138

2 năm

3,200,000VND

139

24 tháng tại hãng

3,200,000VND

140

24 tháng tại hãng

3,220,000VND

141

12 tháng tại hãng

3,225,000VND

142

12 tháng tại hãng

3,245,000VND

143

2 năm

32,460,000VND

144

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,250,000VND

145

24 tháng tại hãng

3,280,000VND

146

24 tháng tại hãng

33,180,000VND

147

24 tháng tại hãng

3,330,000VND

148

24 tháng tại hãng

3,330,000VND

149

24 tháng tại hãng

3,369,000VND

150

24 tháng tại hãng

3,400,000VND

151

24 tháng tại hãng

3,400,000VND

152

24 tháng tại hãng

34,200,000VND

153

24 tháng tại hãng

3,450,000VND

154

2 năm

3,500,000VND

155

24 tháng tại hãng

35,220,000VND

156

2 năm

35,720,000VND

157

24 tháng tại hãng

35,900,000VND

158

24 tháng tại hãng

36,180,000VND

159

24 tháng tại hãng

36,180,000VND

160

24 tháng tại hãng

3,690,000VND

161

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,700,000VND

162

24 tháng tại hãng

3,700,000VND

163

24 tháng tại hãng

3,700,000VND

164

24 tháng tại hãng

37,500,000VND

165

24 tháng tại hãng

3,770,000VND

166

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,800,000VND

167

24 tháng tại hãng

3,800,000VND

168

24 tháng tại hãng

3,800,000VND

169

12 tháng tại hãng

3,810,000VND

170

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,820,000VND

171

24 tháng tại hãng

3,870,000VND

172

24 tháng tại hãng

3,900,000VND

173

24 tháng tại hãng

3,900,000VND

174

24 tháng tại hãng

3,900,000VND

175

24 tháng tại hãng

39,000,000VND

176

24 tháng tại hãng

3,910,000VND

177

24 tháng tại hãng

39,300,000VND

178

24 tháng tại hãng

3,950,000VND

179

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,980,000VND

180

24 tháng tại hãng

3,980,000VND

181

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,990,000VND

182

2 năm

4,000,000VND

183

24 tháng tại hãng

4,000,000VND

184

24 tháng tại hãng

4,000,000VND

185

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

4,010,000VND

186

24 tháng tại hãng

4,020,000VND

187

24 tháng tại hãng

4,020,000VND

188

24 tháng tại hãng

4,020,000VND

189

24 tháng tại hãng

40,500,000VND

190

12 tháng tại hãng

4,062,000VND

191

24 tháng tại hãng

4,070,000VND

192

24 tháng tại hãng

4,100,000VND

193

24 tháng tại hãng

4,100,000VND

194

2 năm

41,000,000VND

195

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

4,150,000VND

196

24 tháng tại hãng

4,160,000VND

197

12 tháng tại hãng

4,208,000VND

198

2 năm

4,210,000VND

199

24 tháng tại hãng

4,230,000VND

200

24 tháng tại hãng

42,500,000VND

201

24 tháng tại hãng

4,280,000VND

202

24 tháng tại hãng

4,290,000VND

203

2 năm

4,300,000VND

204

2 năm

4,300,000VND

205

2 năm

4,320,000VND

206

2 năm

4,320,000VND

207

24 tháng tại hãng

4,330,000VND

208

24 tháng tại hãng

43,500,000VND

209

24 tháng tại hãng

4,390,000VND

210

24 tháng tại hãng

4,390,000VND

211

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

4,400,000VND

212

24 tháng tại hãng

4,410,000VND

213

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

4,420,000VND

214

24 tháng tại hãng

4,420,000VND

215

24 tháng tại hãng

4,460,000VND

216

12 tháng tại hãng

4,472,000VND

217

12 tháng tại hãng

4,488,000VND

218

24 tháng tại hãng

4,510,000VND

219

24 tháng tại hãng

45,100,000VND

220

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

4,520,000VND

221

1 tháng

4,560,000VND

222

2 năm

4,560,000VND

223

2 năm

45,600,000VND

224

24 tháng tại hãng

4,580,000VND

225

24 tháng tại hãng

4,580,000VND

226

24 tháng tại hãng

4,600,000VND

227

24 tháng tại hãng

46,370,000VND

228

1 tháng

46,780,000VND

229

24 tháng tại hãng

4,700,000VND

230

24 tháng tại hãng

4,720,000VND

231

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

4,750,000VND

232

24 tháng tại hãng

4,770,000VND

233

2 năm

4,790,000VND

234

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

4,800,000VND

235

24 tháng tại hãng

4,820,000VND

236

24 tháng tại hãng

4,840,000VND

237

2 năm

4,900,000VND

238

12 tháng tại hãng

4,928,000VND

239

24 tháng tại hãng

4,970,000VND

240

24 tháng tại hãng

50,200,000VND

241

24 tháng tại hãng

5,030,000VND

242

24 tháng tại hãng

5,120,000VND

243

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

5,220,000VND

244

12 tháng tại hãng

5,227,000VND

245

24 tháng tại hãng

5,300,000VND

246

24 tháng tại hãng

53,800,000VND

247

2 năm

54,300,000VND

248

24 tháng tại hãng

5,440,000VND

249

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

5,490,000VND

250

24 tháng tại hãng

5,540,000VND

251

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

5,615,000VND

252

24 tháng tại hãng

56,720,000VND

253

24 tháng tại hãng

5,700,000VND

254

24 tháng tại hãng

5,750,000VND

255

24 tháng tại hãng

57,850,000VND

256

24 tháng tại hãng

5,900,000VND

257

24 tháng tại hãng

5,950,000VND

258

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

5,970,000VND

259

24 tháng tại hãng

5,990,000VND

260

24 tháng tại hãng

6,040,000VND

261

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

6,080,000VND

262

24 tháng tại hãng

6,100,000VND

263

24 tháng tại hãng

6,140,000VND

264

24 tháng tại hãng

6,150,000VND

265

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

6,180,000VND

266

2 năm

6,200,000VND

267

24 tháng tại hãng

6,300,000VND

268

24 tháng tại hãng

6,310,000VND

269

24 tháng tại hãng

6,350,000VND

270

24 tháng tại hãng

6,350,000VND

271

24 tháng tại hãng

6,350,000VND

272

24 tháng tại hãng

6,350,000VND

273

24 tháng tại hãng

6,390,000VND

274

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

6,420,000VND

275

12 tháng tại hãng

6,442,000VND

276

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

6,490,000VND

277

2 năm

6,540,000VND

278

24 tháng tại hãng

6,560,000VND

279

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

6,600,000VND

280

12 tháng tại hãng

6,628,000VND

281

24 tháng tại hãng

6,630,000VND

282

2 năm

6,700,000VND

283

2 năm

6,750,000VND

284

2 năm

6,750,000VND

285

24 tháng tại hãng

6,900,000VND

286

24 tháng tại hãng

6,930,000VND

287

24 tháng tại hãng

7,020,000VND

288

24 tháng tại hãng

7,100,000VND

289

12 tháng tại hãng

7,208,000VND

290

24 tháng tại hãng

7,300,000VND

291

24 tháng tại hãng

7,470,000VND

292

2 năm

7,500,000VND

293

24 tháng tại hãng

7,520,000VND

294

24 tháng tại hãng

7,580,000VND

295

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

7,680,000VND

296

24 tháng tại hãng

7,740,000VND

297

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

7,890,000VND

298

24 tháng tại hãng

79,140,000VND

299

2 năm

7,920,000VND

300

24 tháng tại hãng

7,950,000VND

301

24 tháng tại hãng

8,100,000VND

302

24 tháng tại hãng

8,430,000VND

303

24 tháng tại hãng

8,500,000VND

304

24 tháng tại hãng

8,540,000VND

305

24 tháng tại hãng

8,600,000VND

306

24 tháng tại hãng

8,660,000VND

307

24 tháng tại hãng

8,700,000VND

308

12 tháng tại hãng

8,712,000VND

309

2 năm

9,000,000VND

310

24 tháng tại hãng

9,320,000VND

311

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

9,422,000VND

312

12 tháng tại hãng

9,477,000VND

313

24 tháng tại hãng

9,500,000VND

314

24 tháng tại hãng

9,500,000VND

315

24 tháng tại hãng

9,500,000VND

316

24 tháng tại hãng

9,540,000VND

317

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

9,680,000VND

318

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

9,780,000VND

319

24 tháng tại hãng

9,810,000VND

320

24 tháng tại hãng

9,900,000VND

Ghi chú:   Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng(VAT).
 1. Giao hàng: Trong nội thành trong vòng2-6 tiếng trong giờ hành chính đối với các mặt hàng có sẵn , trừ trường hợp đối với hàng phải đặt hàng ngoài ra hàng hóa tới từng địa phương phụ thuộc vào thời gian vận chuyển hàng hóa từ kho hàng gần nhất tới nơi nhận hàng

. Thanh toán:

    - Tiền mặt hoặc Chuyển khoản

    - Ngay sau khi giao hàng hoặc đặt trước.... % tổng giá trị đơn hàng, thanh toán nốt.... % còn lại trong vòng.... ngày kể từ khi giao hàng.

- Đơn vị thụ hưởng : Công tyTNHH Phát Triển Công Nghệ Thái Hoàng
- Tài khoản VND: 102010000672759 Tại Ngân hàng công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội.

. Điều kiện bảo hành : Bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Xác nhận đặt hàng Trân trọng

( tên, đóng dấu)