Description: Description: Description: 444

BẢNG BÁO GIÁ

Người gửi

Quốc Linh

Kính gửi:

Quý công ty

Chức vụ

Phòng kinh doanh

Địa chỉ

 

Điện thoại

04-629 48 113

Người nhận

 

Mobile

0987 598 897

Điện thoại

 

Fax

 

Email

linhdq@asieuthi.vn

Mobile

 

Email

 

Thái Hoàng tự hào nhà phân phối chính thức các sản phẩm Máy văn phòng chất lượng cao tại ViệtNam, rất hân hạnh được gửi tới Bảng Báo giá theo yêu cầu của quý khách:

STT

Thông tin sản phẩm

Bảo hành

Giá

1

12 tháng tại hãng

VND

2

12 tháng tại hãng

0VND

3

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

0VND

4

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

0VND

5

12 tháng tại hãng

0VND

6

12 tháng tại hãng

0VND

7

12 tháng tại hãng

0VND

8

12 tháng tại hãng

0VND

9

12 tháng tại hãng

0VND

10

12 tháng tại hãng

0VND

11

12 tháng tại hãng

0VND

12

12 tháng tại hãng

0VND

13

12 tháng tại hãng

0VND

14

12 tháng tại hãng

0VND

15

12 tháng tại hãng

0VND

16

12 tháng tại hãng

0VND

17

12 tháng tại hãng

0VND

18

12 tháng tại hãng

0VND

19

12 tháng tại hãng

0VND

20

12 tháng tại hãng

0VND

21

12 tháng tại hãng

0VND

22

12 tháng tại hãng

0VND

23

12 tháng tại hãng

0VND

24

12 tháng tại hãng

0VND

25

12 tháng tại hãng

0VND

26

12 tháng tại hãng

0VND

27

12 tháng tại hãng

0VND

28

12 tháng tại hãng

0VND

29

12 tháng tại hãng

0VND

30

12 tháng tại hãng

0VND

31

12 tháng tại hãng

1,000,000VND

32

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

101,200,000VND

33

12 tháng tại hãng

1,048,000,000VND

34

12 tháng tại hãng

1,050,000VND

35

12 tháng tại hãng

10,750,000VND

36

12 tháng tại hãng

10,850,000VND

37

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

11,000,000VND

38

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

110,000,000VND

39

24 tháng tại hãng

11,090,000VND

40

12 tháng tại hãng

11,150,000VND

41

24 tháng tại hãng

11,160,000VND

42

12 tháng tại hãng

11,250,000VND

43

12 tháng tại hãng

1,135,000VND

44

12 tháng tại hãng

11,360,000VND

45

12 tháng tại hãng

11,365,000VND

46

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

11,500,000VND

47

12 tháng tại hãng

115,000,000VND

48

24 tháng tại hãng

11,600,000VND

49

12 tháng tại hãng

11,850,000VND

50

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,190,000,000VND

51

1 tháng

11,970,000VND

52

5 Năm tại Hãng

121,276,000VND

53

12 tháng tại hãng

12,170,000VND

54

12 tháng tại hãng

12,280,000VND

55

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

12,300,000VND

56

12 tháng tại hãng

12,350,000VND

57

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

12,500,000VND

58

1 tháng

125,000,000VND

59

12 tháng tại hãng

1,255,000VND

60

12 tháng tại hãng

12,580,000VND

61

12 tháng tại hãng

1,285,000VND

62

12 tháng tại hãng

1,300,000VND

63

12 tháng tại hãng

1,300,000VND

64

12 tháng tại hãng

1,340,000VND

65

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

134,200,000VND

66

12 tháng tại hãng

13,450,000VND

67

12 tháng tại hãng

1,350,000VND

68

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

135,500,000VND

69

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

138,280,000VND

70

24 tháng tại hãng

13,880,000VND

71

5 Năm tại Hãng

139,650,000VND

72

12 tháng tại hãng

13,980,000VND

73

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

140,000,000VND

74

1 tháng

14,350,000VND

75

24 tháng tại hãng

14,400,000VND

76

1 tháng

14,400,000VND

77

12 tháng tại hãng

144,364,000VND

78

12 tháng tại hãng

14,450,000VND

79

12 tháng tại hãng

14,650,000VND

80

12 tháng tại hãng

14,650,000VND

81

12 tháng tại hãng

14,760,000VND

82

12 tháng tại hãng

1,490,000VND

83

12 tháng tại hãng

1,500,000VND

84

1 tháng

150,000,000VND

85

12 tháng tại hãng

1,530,000VND

86

12 tháng tại hãng

1,535,000VND

87

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

155,150,000VND

88

12 tháng tại hãng

15,850,000VND

89

12 tháng tại hãng

1,590,000VND

90

12 tháng tại hãng

1,600,000VND

91

12 tháng tại hãng

16,180,000VND

92

12 tháng tại hãng

1,620,000VND

93

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

16,200,000VND

94

12 tháng tại hãng

16,250,000VND

95

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

163,200,000VND

96

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

16,400,000VND

97

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

16,400,000VND

98

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

165,200,000VND

99

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

166,193,000VND

100

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

166,257,000VND

101

12 tháng tại hãng

1,680,000VND

102

12 tháng tại hãng

1,690,000VND

103

12 tháng tại hãng

1,695,000VND

104

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

17,000,000VND

105

1 tháng

171,250,000VND

106

5 Năm tại Hãng

174,880,000VND

107

12 tháng tại hãng

17,530,000VND

108

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

176,220,000VND

109

12 tháng tại hãng

1,770,000VND

110

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

177,590,000VND

111

12 tháng tại hãng

17,790,000VND

112

12 tháng tại hãng

1,780,000VND

113

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

178,240,000VND

114

12 tháng tại hãng

1,790,000VND

115

12 tháng tại hãng

1,790,000VND

116

24 tháng tại hãng

17,900,000VND

117

12 tháng tại hãng

1,795,000VND

118

12 tháng tại hãng

1,800,000VND

119

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

1,803,000,000VND

120

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

18,200,000VND

121

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

18,220,000VND

122

12 tháng tại hãng

1,825,000VND

123

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

183,160,000VND

124

12 tháng tại hãng

1,840,000VND

125

12 tháng tại hãng

18,650,000VND

126

12 tháng tại hãng

1,890,000VND

127

12 tháng tại hãng

1,890,000VND

128

12 tháng tại hãng

1,890,000VND

129

12 tháng tại hãng

1,890,000VND

130

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

19,050,000VND

131

12 tháng tại hãng

1,930,000VND

132

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

19,350,000VND

133

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

19,430,000VND

134

5 Năm tại Hãng

194,600,000VND

135

12 tháng tại hãng

19,480,000VND

136

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

19,550,000VND

137

12 tháng tại hãng

19,750,000VND

138

12 tháng tại hãng

1,980,000VND

139

12 tháng tại hãng

1,980,000VND

140

12 tháng tại hãng

19,950,000VND

141

12 tháng tại hãng

19,975,000VND

142

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

20,000,000VND

143

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

20,150,000VND

144

12 tháng tại hãng

20,460,000VND

145

12 tháng tại hãng

20,750,000VND

146

7 năm

208,000,000VND

147

12 tháng tại hãng

20,860,000VND

148

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

208,850,000VND

149

12 tháng tại hãng

20,990,000VND

150

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

21,000,000VND

151

12 tháng tại hãng

217,890,000VND

152

12 tháng tại hãng

2,180,000VND

153

12 tháng tại hãng

2,190,000VND

154

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

22,240,000VND

155

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

223,700,000VND

156

12 tháng tại hãng

225,000,000VND

157

12 tháng tại hãng

2,285,000VND

158

12 tháng tại hãng

2,290,000VND

159

1 tháng

229,080,000VND

160

12 tháng tại hãng

23,250,000VND

161

12 tháng tại hãng

23,250,000VND

162

12 tháng tại hãng

2,360,000VND

163

12 tháng tại hãng

2,390,000VND

164

12 tháng tại hãng

23,950,000VND

165

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

243,260,000VND

166

12 tháng tại hãng

24,450,000VND

167

12 tháng tại hãng

2,490,000VND

168

12 tháng tại hãng

2,490,000VND

169

12 tháng tại hãng

2,490,000VND

170

12 tháng tại hãng

2,490,000VND

171

12 tháng tại hãng

2,490,000VND

172

12 tháng tại hãng

2,490,000VND

173

12 tháng tại hãng

24,910,000VND

174

5 Năm tại Hãng

251,000,000VND

175

12 tháng tại hãng

2,560,000VND

176

5 Năm tại Hãng

257,890,000VND

177

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

258,168,000VND

178

12 tháng tại hãng

2,585,000VND

179

12 tháng tại hãng

2,590,000VND

180

24 tháng tại hãng

2,600,000VND

181

12 tháng tại hãng

26,450,000VND

182

12 tháng tại hãng

2,680,000VND

183

12 tháng tại hãng

2,690,000VND

184

12 tháng tại hãng

2,690,000VND

185

12 tháng tại hãng

26,900,000VND

186

24 tháng tại hãng

2,700,000VND

187

12 tháng tại hãng

27,430,000VND

188

12 tháng tại hãng

2,750,000VND

189

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

27,500,000VND

190

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

27,510,000VND

191

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

27,590,000VND

192

12 tháng tại hãng

2,760,000VND

193

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

27,600,000VND

194

12 tháng tại hãng

27,650,000VND

195

12 tháng tại hãng

2,780,000VND

196

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

27,890,000VND

197

12 tháng tại hãng

2,790,000VND

198

12 tháng tại hãng

2,790,000VND

199

12 tháng tại hãng

2,790,000VND

200

12 tháng tại hãng

2,790,000VND

201

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

28,050,000VND

202

1 tháng

28,176,000VND

203

12 tháng tại hãng

286,000,000VND

204

12 tháng tại hãng

28,700,000VND

205

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

29,086,000VND

206

12 tháng tại hãng

2,910,000VND

207

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

29,300,000VND

208

12 tháng tại hãng

2,950,000VND

209

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

29,890,000VND

210

12 tháng tại hãng

2,990,000VND

211

12 tháng tại hãng

3,000,000VND

212

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

300,000,000VND

213

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

303,000,000VND

214

24 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

30,508,000VND

215

12 tháng tại hãng

3,080,000VND

216

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

309,000,000VND

217

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

31,100,000VND

218

24 tháng tại hãng

3,170,000VND

219

12 tháng tại hãng

3,170,000VND

220

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

3,176,000,000VND

221

12 tháng tại hãng

3,180,000VND

222

12 tháng tại hãng

3,185,000VND

223

12 tháng tại hãng

3,190,000VND

224

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

32,000,000VND

225

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

320,600,000VND

226

12 tháng tại hãng

3,220,000VND

227

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

32,890,000VND

228

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

329,094,000VND

229

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

336,000,000VND

230

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

336,780,000VND

231

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

33,990,000VND

232

12 tháng tại hãng

342,250,000VND

233

24 tháng tại hãng

3,450,000VND

234

12 tháng tại hãng

3,450,000VND

235

12 tháng tại hãng

3,470,000VND

236

12 tháng tại hãng

3,480,000VND

237

12 tháng tại hãng

3,480,000VND

238

12 tháng tại hãng

348,500,000VND

239

12 tháng tại hãng

3,490,000VND

240

12 tháng tại hãng

3,490,000VND

241

12 tháng tại hãng

35,500,000VND

242

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

36,350,000VND

243

12 tháng tại hãng

36,650,000VND

244

12 tháng tại hãng

36,920,000VND

245

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

369,600,000VND

246

5 Năm tại Hãng

37,000,000VND

247

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

37,211,000VND

248

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

37,350,000VND

249

12 tháng tại hãng

3,750,000VND

250

12 tháng tại hãng

3,780,000VND

251

12 tháng tại hãng

3,790,000VND

252

12 tháng tại hãng

3,880,000VND

253

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

39,250,000VND

254

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

394,200,000VND

255

1 tháng

39,600,000VND

256

12 tháng tại hãng

3,980,000VND

257

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

41,200,000VND

258

12 tháng tại hãng

41,350,000VND

259

12 tháng tại hãng

4,150,000VND

260

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

42,552,000VND

261

12 tháng tại hãng

4,290,000VND

262

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

4,328,000,000VND

263

12 tháng tại hãng

43,450,000VND

264

12 tháng tại hãng

43,750,000VND

265

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

43,890,000VND

266

24 tháng tại hãng

4,420,000VND

267

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

445,000,000VND

268

12 tháng tại hãng

4,475,000VND

269

12 tháng tại hãng

4,490,000VND

270

12 tháng tại hãng

4,490,000VND

271

12 tháng tại hãng

4,490,000VND

272

12 tháng tại hãng

4,490,000VND

273

12 tháng tại hãng

4,490,000VND

274

12 tháng tại hãng

4,490,000VND

275

7 năm

45,200,000VND

276

1 tháng

45,200,000VND

277

12 tháng tại hãng

4,550,000VND

278

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

45,500,000VND

279

12 tháng tại hãng

45,950,000VND

280

5 Năm tại Hãng

46,550,000VND

281

12 tháng tại hãng

4,690,000VND

282

24 tháng tại hãng

4,710,000VND

283

12 tháng tại hãng

472,130,000VND

284

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

473,204,000VND

285

12 tháng tại hãng

4,750,000VND

286

12 tháng tại hãng

4,750,000VND

287

12 tháng tại hãng

4,790,000VND

288

12 tháng tại hãng

4,830,000VND

289

12 tháng tại hãng

4,840,000VND

290

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

49,888,200VND

291

12 tháng tại hãng

4,990,000VND

292

12 tháng tại hãng

4,990,000VND

293

1 tháng

50,100,000VND

294

12 tháng tại hãng

50,100,000VND

295

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

50,150,000VND

296

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

50,200,000VND

297

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

502,212,000VND

298

12 tháng tại hãng

50,550,000VND

299

5 Năm tại Hãng

52,350,000VND

300

5 Năm tại Hãng

52,650,000VND

301

12 tháng tại hãng

53,350,000VND

302

12 tháng tại hãng

54,050,000VND

303

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

54,158,000VND

304

5 Năm tại Hãng

54,350,000VND

305

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

54,650,000VND

306

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

547,909,000VND

307

12 tháng tại hãng

5,480,000VND

308

12 tháng tại hãng

5,480,000VND

309

12 tháng tại hãng

5,490,000VND

310

12 tháng tại hãng

5,490,000VND

311

12 tháng tại hãng

5,490,000VND

312

24 tháng tại hãng

5,500,000VND

313

24 tháng tại hãng

5,520,000VND

314

24 tháng tại hãng

5,600,000VND

315

24 tháng tại hãng

5,720,000VND

316

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

57,250,000VND

317

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

57,250,000VND

318

1 tháng

57,300,000VND

319

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

578,538,000VND

320

12 tháng tại hãng

5,790,000VND

321

12 tháng tại hãng

5,810,000VND

322

5 Năm tại Hãng

58,260,000VND

323

12 tháng tại hãng

58,690,000VND

324

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

59,150,000VND

325

24 tháng tại hãng

5,920,000VND

326

5 Năm tại Hãng

59,520,000VND

327

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

595,600,000VND

328

12 tháng tại hãng

5,985,000VND

329

1 tháng

60,500,000VND

330

24 tháng tại hãng

6,150,000VND

331

12 tháng tại hãng

6,180,000VND

332

5 Năm tại Hãng

62,552,000VND

333

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

63,000,000VND

334

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

64,280,000VND

335

12 tháng tại hãng

6,450,000VND

336

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

64,680,000VND

337

12 tháng tại hãng

6,489,000VND

338

12 tháng tại hãng

6,490,000VND

339

12 tháng tại hãng

6,490,000VND

340

12 tháng tại hãng

650,000VND

341

12 tháng tại hãng

6,590,000VND

342

24 tháng tại hãng

6,630,000VND

343

12 tháng tại hãng

66,590,000VND

344

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

66,700,000VND

345

12 tháng tại hãng

67,350,000VND

346

12 tháng tại hãng

6,850,000VND

347

12 tháng tại hãng

690,000VND

348

12 tháng tại hãng

690,000VND

349

12 tháng tại hãng

6,950,000VND

350

1 tháng

703,700,000VND

351

12 tháng tại hãng

7,080,000VND

352

12 tháng tại hãng

7,125,000VND

353

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

72,000,000VND

354

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

72,570,000VND

355

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

73,000,000VND

356

1 tháng

73,120,000VND

357

12 tháng tại hãng

73,350,000VND

358

1 tháng

75,000,000VND

359

5 Năm tại Hãng

75,890,000VND

360

12 tháng tại hãng

7,600,000VND

361

12 tháng tại hãng

7,780,000VND

362

12 tháng tại hãng

78,590,000VND

363

12 tháng tại hãng

790,000VND

364

1 tháng

79,000,000VND

365

24 tháng tại hãng

7,920,000VND

366

1 tháng

795,000,000VND

367

12 tháng tại hãng

8,060,000VND

368

12 tháng tại hãng

8,150,000VND

369

24 tháng tại hãng

8,300,000VND

370

12 tháng tại hãng

845,000VND

371

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

85,138,000VND

372

12 tháng tại hãng

8,575,000VND

373

12 tháng tại hãng

8,590,000VND

374

1 tháng

86,000,000VND

375

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

86,880,000VND

376

12 tháng tại hãng

895,000VND

377

12 tháng tại hãng

900,000VND

378

24 tháng tại hãng

9,020,000VND

379

12 tháng tại hãng

90,350,000VND

380

12 tháng tại hãng

9,070,000VND

381

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

91,000,000VND

382

12 tháng tại hãng

9,270,000VND

383

5 Năm tại Hãng

947,250,000VND

384

12 tháng tại hãng

952,000VND

385

24 tháng tại hãng

9,520,000VND

386

1 tháng

96,100,000VND

387

1 tháng

961,500,000VND

388

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

97,200,000VND

389

12 tháng tại hãng

98,850,000VND

390

12 tháng tại hãng

990,000VND

391

12 tháng tại hãng

990,000VND

392

12 tháng tại hãng hoặc tại Thái Hoàng

99,250,000VND

Ghi chú:   Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng(VAT).
 1. Giao hàng: Trong nội thành trong vòng2-6 tiếng trong giờ hành chính đối với các mặt hàng có sẵn , trừ trường hợp đối với hàng phải đặt hàng ngoài ra hàng hóa tới từng địa phương phụ thuộc vào thời gian vận chuyển hàng hóa từ kho hàng gần nhất tới nơi nhận hàng

. Thanh toán:

    - Tiền mặt hoặc Chuyển khoản

    - Ngay sau khi giao hàng hoặc đặt trước.... % tổng giá trị đơn hàng, thanh toán nốt.... % còn lại trong vòng.... ngày kể từ khi giao hàng.

- Đơn vị thụ hưởng : Công tyTNHH Phát Triển Công Nghệ Thái Hoàng
- Tài khoản VND: 102010000672759 Tại Ngân hàng công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội.

. Điều kiện bảo hành : Bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Xác nhận đặt hàng Trân trọng

( tên, đóng dấu)